Pressmeddelande -

Öresund: Flaggning Catena, 060518

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har i dag förvärvat 204.600 aktier i Catena AB (publ). Öresund har därefter 1.350.968 aktier motsvarande 11,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Vidare har Öresund ställt ut 64.000 köpoptioner i Catena. Om samtliga optioner utnyttjas uppgår Öresunds ägande till 11,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Stockholm den 18 maj 2006 Mats Qviberg Verkställande direktör Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster