Pressmeddelande -

Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund ("Öresund") har avyttrat 10.070.785 aktier i Andvord Tybring-Gjedde ("ATG"). Efter försäljningen har Öresund inget innehav av aktier i ATG. Stockholm den 18 november 2005 Mats Qviberg Verkställande direktör Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.

Ämnen

  • Ekonomi, finans