Pressmeddelande -

FLAGGNINGSMEDDELANDE – INVESTMENT AB LATOUR

Familjen Gustaf Douglas har den 17 maj 2006 genom bolag förvärvat 123.600 A-aktier och 26.400 B-aktier i Investment AB Latour. Innehavet omfattar därefter 80,3 % av röster och 75,5 % av kapital. Samtidigt har dessa bolag begärt omstämpling av ovannämnda A-aktier och därtill ytterligare 200.000 A-aktier till B-aktier. Efter denna omstämpling kommer innehavet omfatta 79,9 % av röster och oförändrat 75,5 % av kapital. Stockholm den 17 maj 2006 INVESTMENT AB LATOUR Gustaf Douglas Ordförande

Ämnen

  • Ekonomi, finans