Pressmeddelande -

LATOUR: PRESSMEDDELANDE

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 10 maj beslutades om utdelning med 7:00 kronor per aktie. ill styrelseledamöter omvaldes Anders Böös, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas. Stämman beslutade att ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10 % av aktiekapitalet under tiden till nästa bolagsstämma. Stämman beslutade även ge styrelsen rätt att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Vidare beslutades att en valberedning skall utses, bestående av Gustaf Douglas samt två representanter för andra större ägare. Göteborg 2006-05-10 Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Tore Åberg, tel. 031-89 17 90.

Ämnen

  • Ekonomi, finans