Pressmeddelande -

Indap höjer budet på Gambro till SEK 113,70 och förlänger acceptperioden

Erbjudandet höjs till SEK 113,70 per aktie av serie A respektive serie B i Gambro Acceptperioden förlängs till och med den 31 maj Indap AB (“Indap”) höjer erbjudandet till aktieägarna i Gambro AB (publ) (“Gambro”), vilket offentliggjordes den 3 april 2006, till SEK 113,70 per aktie av serie A respektive serie B i Gambro från tidigare SEK 109,70. Jämfört med Gambros genomsnittliga aktiekurs på Stockholmsbörsen under de senaste 3 månaderna fram till och med den 31 mars om SEK 83,77 , innebär det höjda erbjudandet en premie om 35,7 procent. Motsvarande premie justerad för nettokassan i Gambro är 45,9 procent. Indap förlänger acceptperioden till och med 31 maj 2006 klockan 17.00 (svensk tid) för att ge aktieägare i Gambro som ännu inte accepterat budet möjlighet att lämna in sina aktier efter det att erbjudandet höjts. Aktieägare som redan lämnat in sina aktier kommer utan vidare åtgärd få del av höjningen. Givet att Indap den 2 juni offentliggör att villkoren för erbjudandet uppfyllts eller Indap eljest beslutat att fullfölja erbjudandet, förväntas redovisning av likvid kunna påbörjas den 8 juni 2006. Under den förlängda acceptperioden kommer samma villkor, inklusive rätten att frånfalla dessa villkor, att gälla som under den initiala acceptperioden. Indap har som tidigare offentliggjorts erhållit nödvändiga godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter avseende budet på Gambro. Vid den initiala acceptperiodens utgång den 10 maj 2006 hade 51 431 978 aktier av serie A och 31 822 357 aktier av serie B lämnats in i erbjudandet. Tillsammans med de 68 468 225 aktier av serie A som ägs av Investor AB, och som överförs till Indap vid ett fullföljande av erbjudandet, motsvarar detta 44,0 procent av aktiekapitalet och 47,3 procent av rösterna i Gambro. Exklusive Investors innehav motsvarar inlämnade aktier 24,2 procent av aktiekapitalet och 21,0 procent av rösterna i Gambro. Mer än 22 000 aktieägare i Gambro, direktregistrerade i VPC-systemet, har lämnat in sina aktier, vilket utgör mer än hälften av det totala antalet direktregistrerade aktieägare i Gambro. Detta innebär att samtliga villkor för erbjudandet inte var uppfyllda vid utgången av den initiala acceptperioden, eftersom fullföljande av erbjudandet bland annat är villkorat av att Indap blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Gambro. “Det reviderade budet motsvarar en höjning om cirka 1,4 miljarder kronor, vilket utgör en substantiell ökning av premien till 45,9 procent. Nu har de aktieägare som ännu inte bestämt sig ett ännu större incitament att acceptera budet.” säger Thomas von Koch, Senior Partner på EQT Partners AB och Lennart Johansson, Managing Director på Investor AB, i ett gemensamt uttalande. För ytterligare information kontakta: EQT mediakontakt Johan Hähnel, Informationschef Tel: +46 8 506 55 322 Mobil: +46 70 605 6334 www.eqt.se Investor mediakontakt Fredrik Lindgren, Informationschef Tel: +46 8 614 2031 Mobil: +46 735 24 2031 Investor IR-kontakt Oscar Stege Unger, IR-ansvarig Tel: +46 8 614 2059 Mobil: +46 70 624 2059 www.investorab.com Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en styrka.

Ämnen

  • Ekonomi, finans