Pressmeddelande -

Säkring av långsiktigt incitamentsprogram 2006 genom återköp av egna aktier i Investor AB

Investor AB (”Investor”) meddelar att bolaget den 23 maj 2006 återköpte 350.000 B-aktier i Investor till ett pris av 126,50 kronor per aktie i syfte att säkra det av årsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet för 2006. De 350.000 återköpta B-aktierna utgör Investors hela innehav av egna aktier. Det totala antalet aktier i Investor uppgår till 767.175.030, av vilka 311.690.844 aktier är av serie A och 455.484.186 aktier är av serie B. INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31 Oscar Stege Unger, IR-ansvarig: 08-614 20 59, 070-624 20 59 Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att skapa långsiktigt god avkastning genom att investera i företag med attraktiv värdepotential och använda vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till att göra dem ledande inom sina respektive branscher. Investor är engagerat i ett antal internationella företag såsom Ericsson, SEB och Atlas Copco. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i USA, norra Europa och Asien.

Ämnen

  • Ekonomi, finans