Pressmeddelande -

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Investor AB till säkring av bolagets långsiktiga incitamentsprogram

Årsstämman 2006 i Investor AB (”Investor”) beslutande bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2006. Investor meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte. Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31 Oscar Stege Unger, IR-ansvarig: 08-614 20 59, 070-624 20 59 Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en styrka.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster