Pressmeddelande -

Invik Säljer Fischer Partners

Invik & Co. AB ("Invik") har idag ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Fischer Partners Fondkommission AB ("Fischer Partners") till Glitnir banki hf. ("Glitnir"), tidigare Íslandsbanki hf., för cirka 425 Mkr. Köpeskillingen på cirka 425 Mkr, som betalas vid slutförandet av transaktionen, utgörs av 380 Mkr för Fischer Partners aktiekapital samt 45 Mkr för återbetalning av skulder till Invik. Affären förväntas resultera i en vinst för Invik på 58 Mkr. "Försäljningen av Fischer Partners är i linje med vår strategi att renodla Invik koncernen och fokusera på våra kärnverksamheter inom försäkring, bank och fondförvaltning. Vi är också nöjda med att Fischer Partners får en ny stark ägare som är angelägen om att vidareutveckla verksam­heten", säger Anders Fällman, VD och koncernchef i Invik. Försäljningsavtalet är bland annat villkorat av godkännande från den svenska och den isländska finansinspektionen. Förutsatt att erforderliga godkännanden erhålls förväntas transaktionen slutföras under det tredje kvartalet i år. JPMorgan och Linklaters är finansiell respektive juridisk rådgivare till Invik. För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta: Anders Fällman, VD och koncernchef i Invik +46 (0)8 562 000 20 Mattias Björk, Invik Investor Relations +46 (0)8 562 000 58 Invik Invik är en finanskoncern med bred verksamhet inriktad mot försäkring, bank, fondförvaltning och handel med värdepapper. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn. Invik omfattar sex verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privat­personer och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvarvarande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvaltning, kortverksamhet och företagstjänster; Fischer Partners med inriktning på aktiemäkleri och trading samt Invik Fonder som bedriver fondverksamhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Aktien handlas under kortnamnet INVKB. Fischer Partners Fischer Partners är en ledande nordisk aktiemäklarfirma. Bolaget är medlem av börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Tallinn, Riga, Vilnius och Warszawa samt den tyska derivatbörsen Eurex. Fischer Partners var under det första kvartalet 2006 den fjärde största aktiemäklaren på Stockolmsbörsen med en marknadsandel på 5.7% och den sjätte största aktören på de nordiska börserna kombinerat med en marknadsandel på 4.4% baserat på total transaktionsvolym. Verksamheten omfattar elektronisk aktiehandel, traditionellt aktiemäkleri, trading för egen räkning och analys. Kunderna är främst utländska och svenska institutioner samt aktiva privatpersoner med intresse för aktie- och derivathandel. Glitnir Glitnir är en ledande finanskoncern som sedan 1904 erbjuder ett brett utbud av banktjänster. Tjänsterna inkluderar kontorsverksamhet, investment banking, mäklartjänster och kapitalförvaltning. Banken har filialer i London och Köpenhamn, kontor i Halifax i Canada och är ensam ägare av banker i Luxembourg och Norge. Glitnir planerar att öppna kontor i Shanghai i Kina under 2006. Glitnir är noterat på Islands börs och har ett marknadsvärde på ca EUR 3 miljarder. Glitnir presenterade nyligen rekordresultat för årets första kvartal. Resultatet efter skatt på ISK 9,1 miljarder var det bästa kvartalet i bankens historia. Totala tillgångar per 31 mars 2006 uppgick till över ISK 1 800 miljarder och det egna kapitalet var ISK 111 miljarder. För mer information, se: www.glitnirbank.com

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster