Gå direkt till innehåll
Att kissa i sängen vanligt hos sjuåringar  – ny digital behandling på väg

Pressmeddelande -

Att kissa i sängen vanligt hos sjuåringar – ny digital behandling på väg

Sängvätning eller att kissa i sängen, enures, är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland barn världen över. I Sverige är det den näst vanligaste sjukdomen efter astma. Ca 10% av alla sjuåringar är sängvätare där pojkar utgör 2/3.

Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och bolaget Pjama AB driver nu ett projekt för en digital tjänst med hjälp av sakernas Internet som bevisad effektiv behandlingsmetod vidare. Projektet har beviljats med drygt 2,8 miljoner och utförs inom det strategiska innovationsprogrammet
IoT Sverige.

Att, som barn, lida av att kissa i sängen medför oftast att man undviker aktiviteter i skola, privat, och fritidsaktiviteter som innebär övernattning. Dessa individer utvecklar en dålig självkänsla, oro och stress. Detta påverkar främst barnets sociala utveckling.

Genom projektet ska Region Uppsala tillsammans med ledande forskare inom området och bolaget Pjama AB, identifiera faktorer, få en fungerande tjänst i stor skala, anpassa motivation/ guidning för det enskilda barnet med förälder för att fler ska nå en lyckad behandling. Och framför allt en fungerande behandling ska minska antalet barn som lider av psykologisk ohälsa som en konsekvens av att de ofrivilligt kissat i sängen.

– Enureslarmet är en etablerad förstahandsbehandling vid nattlig sängväta – det är den enda riktigt botande behandling vi har vid detta socialt handikappande tillstånd. Med projektet försöker vi dels ta reda på vilka barn som kommer att bli torra av larmet, så att vi i framtiden kan skräddarsy behandlingen, dels föra behandlingen närmare familjerna och därmed avlasta sjukvården, säger Tryggve Nevéus, barnläkare och docent, Uppsala Universitet.


– Barn som lider av sängvätning utgör en stor grupp i samhället. Den IoT-baserade sängvätningstjänsten som ingår i projektet har stor potential att förbättra livskvalitet och hälsa för både barn och anhöriga samtidigt som vården kan avlastas. På IoT Sverige är vi särskilt glada över att kunna stötta detta unika projekt. Tekniken kan göra skillnad både på individnivå och för samhället i stort, säger Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige.

– Vår största drivkraft är att barn och unga som lider av detta ska kunna leva så normalt som möjligt och kunna få tillgång till moderna verktyg för en lyckad behandling hemma. Projektet med dess digitala tjänst ska leda till att fler familjer lyckas med behandling på egen hand och att vården avlastas, säger Johan Bergenholtz, VD Pjama AB.

Projektet pågår till och med december 2022. Det är ett av 22 nya innovationsprojekt kring sakernas internet, IoT, som finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige i en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet här.
Läs mer om IoT Sverige här

Ämnen


Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på 17 strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

IoT Sverige finansierar projekt där IoT-baserade lösningar bidrar till innovativ samhällsutveckling. Projekten utgår från offentliga aktörers behov, och genomförs i samverkan mellan offentlig sektor, företag, akademi och forskningsinstitut. Projekten ska också bidra till att öka deltagande företags internationella konkurrenskraft.

Presskontakt

Olle Bergdahl

Olle Bergdahl

Projektansvarig 072-9999410
Johan Bergenholtz

Johan Bergenholtz

VD Pjama AB 073-646 28 99
Tryggve Nevéus

Tryggve Nevéus

Barnläkare och docent 070-600 13 01