Gå direkt till innehåll
5 saker att tänka på innan du inleder ett renoveringsprojekt

Nyhet -

5 saker att tänka på innan du inleder ett renoveringsprojekt

Planering och god framförhållning är ett vinnande koncept i alla renoveringsprojekt. Här ger vi våra 5 bästa tips på hur du säkerställer en smidig renoveringsprocess.

Beroende på vilken yta du har tänkt renovera, finns det olika aspekter som du behöver ta hänsyn till, särskilt om det exempelvis är ett våtrum eller en yta som du nyttjar ofta på daglig basis. Men vissa övergripande punkter kan hjälpa skapa en smidigare process i nästan alla renoveringsprojekt.

1. Kartlägg renoveringsbehov

Börja planeringen tidigt, om möjligt gärna 3-6 månader innan renoveringen ska sätta igång. Börja med att kartlägga bostadens renoveringsbehov och specificera i olika projekt och underprojekt. Detta kommer att underlätta såväl budgeteringen som samarbetet med hantverkaren. Fundera även på om allting skulle behöva göras på en gång eller om det kan delas upp i flera olika etapper.

Försök även tidigt komma fram till hur ni använder och rör er i hemmet, för att hitta lösningar som underlättar och förgyller er vardag. Tänk gärna långsiktigt, alltifrån val av material och färger till bygglösningar, då de val ni gör även kan påverka en framtida försäljning.

För mer avancerade arbeten, där du kan komma att behöva förändra planlösningen eller exempelvis vattendragning, belysning eller eltillförsel, kan det ibland vara lämpligt att konsultera med en hantverkare och/eller inredningsarkitekt redan i detta skede.

2. Budgetera

Förbättringar i hemmet kan göras inom alla budgetnivåer. Gå igenom din kartläggning av renoveringsbehov ordentligt och uppskatta kostnader för material, arbete och transporter punkt för punkt. Försök definiera både miniminivå på vad det kan komma att kosta, samt maxnivå för vad du är villig att betala. När du sedan summerar alla delprojekt kommer detta ge en mer rättvis bild av det totala budgetspannet för din renoveringen.

Ibland kan det räcka att laga istället för att köpa och installera helt nytt, vilket kan påverka både plånbok och miljö positivt. Även förnyelse av ytskiktet kan vara ett fullgott budgetalternativ för att förbättra hemmet, som att exempelvis slipa och lacka golvet framför att lägga nytt, eller att byta eller måla om köksluckorna framför att riva och bygga helt nytt kök. (Tänk dock på att inte skarva med saker som är sönder och behöver lagas, då det i längden alltid lönar sig att laga och underhålla saker innan de går sönder för mycket.)

Se till att uppdatera budgeten när du sedan väl valt hantverkare och har en mer detaljerad bild av arbetskostnaderna. Räcker budgeten till allt det du skulle vilja genomföra eller bör renoveringen ske i etapper? Räkna också alltid in minst 10-15% extra i buffert för eventuella oförutsedda kostnader.

3. Välj rätt hantverkare

Var ute i mycket god tid när du ska välja och boka hantverkare, då det inte är ovanligt att många är uppbokade flera månader i förväg. Kontakta flera olika hantverkare och be om skriftlig offert och referenser från tidigare arbeten. Tänk på att dubbelkolla att dessa är behöriga, har f-skattesedel samt innehar lämplig försäkring. Säkerställ att samtliga punkter från din kartläggning och alla sidokostnader för eventuell transport och restid finns med på alla offerter, så att du kan göra en rättvis jämförelse mellan de olika hantverkarna. Undersök även om hantverkaren kan lämna några garantier, samt hur fast respektive rörligt pris skulle påverka totala budgeten för ditt renoveringsprojekt.

Billigast är inte alltid bäst, utan försök välja en hantverkare vars erfarenhet och referensarbeten stämmer överens med den budget och kvalitetsnivå du önskar. Diskutera och var tydliga med att definiera förväntningar, tidsplan, vad som gäller vid eventuella felaktigheter eller tilläggsarbeten, hur och när betalning ska ske, vem som ansvarar för städning/bortforsling av material, samt eventuellt ROT-avdrag. Och skriv alltid avtal!

4. Tidsplanera och bestäm vilken ordning allt ska genomföras i

Om ni ska genomföra omfattande helrenoveringar kan det vara klokt att fundera på vilken ordning allting skall göras i. I de flesta fall är nedanstående att föredra, men diskutera med din hantverkare, då det kan finnas platsspecifika anledningar till att prioritera annorlunda.

  1. Taket - säkerställ att taket är tätt och i gott skick först av allt, då eventuell läcka kan förstöra såväl fasad som interiör (och det arbete som utförs där)
  2. Grunden - säkerställ att dräneringen fungerar som den ska, så att ytvatten och grundvatten leds bort från huset. Ibland kan det vara en god idé att göra en helhetsbesiktning och fuktmätning i detta skede
  3. Fönster och fasad - säkerställ att allt är tätt och isolerat
  4. Våtrummen (badrum, kök och tvättstuga) - säkerställ att dessa rum är fuktsäkrade och fungerande innan ni börjar med resten av bostaden
  5. Övriga bostaden - invändes tak, väggar och golv

Ta hjälp av din hantverkare att planera de olika delmomenten och sätt upp en rimlig tidsplan. Räkna in marginaler för oförutsedda händelser och även tid för eventuella transporter och leveranser, samt bortforslande av eventuellt restmaterial. Var tydlig med från början om det finns några restriktioner kring när på dygnet arbete kan utföras, eller begränsad yta för eventuell lossning/materialförvaring, då detta kan påverka den övergripande tidsplanen. Fundera även på och planera för om det kommer behövas tillfälligt boende eller andra lösningar under delar av processen då du inte kommer kunna nyttja alla funktioner i ditt hem som vanligt.

5. Bygglov och försäkring

Se över din hemförsäkring och säkerställ att den täcker hela bostaden och eventuella tillbyggen samt eventuella oförutsedda händelser. Undersök om något delprojekt kräver bygglov och ansök i god tid innan renoveringsstart.

  • Bor du i hyresrätt får du i regel inte renovera utan din hyresvärds samtycke, med vissa undantag för kosmetiska förändringar som exempelvis målning och tapetsering, förutsatt att du återställer innan utflytt. I hyresrätt är hyresvärden å andra sidan skyldig att reparera eventuella fel och brister i lägenheten, och ansvara för de eventuella renoveringar som hör därtill.
  • Bor du i bostadsrätt kräver större ingrepp tillstånd från bostadsrättsföreningen, som exempelvis ingrepp i bärande konstruktioner eller ledningar som värme, avlopp, vatten och gas. Kolla föreningens stadgar för vad som definieras som större ingrepp, då detta kan skilja sig åt föreningar emellan. Kontakta alltid styrelsen om du är osäker.
  • För dig som bor i villa eller fristående hus behövs inget tillstånd för inre renoveringar. Yttre arbeten som exempelvis tillbyggnader eller nya byggnader på tomten kräver oftast bygglov, likaså om din villa ingår i en detaljplan, där även mindre yttre renoveringar som exempelvis ommålning av fasaden kräver lov. Även att uppföra eller förändra mur eller plank kan kräva bygglov, beroende på storlek, utförande, läge, visuellt intryck och omgivningspåverkan.

Följer ni dessa råd kommer ni ha en god utgångspunkt i skapandet av en smidig renoveringsprocess. På Ireno.se kan ni dessutom hitta fler nyttiga hjälpmedel för exempelvis digitala avtal, dokumentation, deponerad ersättning, ömsesidigt rättsskydd samt hemmets servicebok. Läs mer på www.ireno.se.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jesper Zandin

Jesper Zandin

Presskontakt Tf Presskontakt +46 70-772 62 22

Relaterat innehåll

Tjänster som bevarar freden i renoveringsprojekt

Det kan finnas många orsaker till konflikter i ett renoveringsprojekt. BYGG.se och Ireno undanröjer dem genom att göra det lätt för hantverkare och bostadssägare att dela förväntningar, hålla koll på dokumentation, hantera betalningar – och enas om oenighet ändå uppstår. BYGG.se och Ireno drivs av Custodi Sverige AB.

Custodi Sverige AB
Industrigatan 4c
112 46 Stockholm
Sverige