Skip to main content

Anders Långsved föreslås som ny styrelseledamot i Irisity

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2019 17:30 CET

Vidare föreslås omval av Johan Zetterström och Meg Tiveus till ledamöter och Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande. Göran Wolf (ledamot) har avböjt omval.

Anders Långved är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam som Commercial Director Europe/International på Brooklyn Gin. Han är också styrelseledamot i Halon.io samt styrelseordförande i Wrebit AB.

- Anders har lång erfarenhet av att bygga starka team för att öka lönsamheten användarvänligheten och kundnöjdheten i olika verksamheter och organisationer. Vi ser därför fram emot hans engagemang i Irisitys styrelse, kommenterar Lennart Svantesson, styrelseordförande

Irisitys valberedning representerar 24,24 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för Förvaltnings AB Brunnen) och Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola). Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter.

För ytterligare information:

Lennart Svantesson, Styrelseordförande

Telefon: +46 733 11 00 11

E-mail: lennart.svantesson@naxs.se

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.


Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • certifiedadviser@penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.