Skip to main content

Delårsrapport fjärde kvartalet 2018

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2019 08:00 CET

VD-kommenterar fjärde kvartalet:

Omsättningen uppgick under perioden till 9,9 MSEK (11,9), varav aktiverat arbete 2,8 MSEK (2,7), rörelseresultatet EBITDA uppgick till -2,6 MSEK (1,9). Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (1,2). Båda resultatnivåerna följer plan. Bruttomarginalen uppgick till 73,6 procent (77).

Irisity har under perioden ökat omställningstakten till affärsmodell SaaS (Security as a Service), vilket har en kortsiktig negativ påverkan på bruttoomsättning och marginal. Perioden har även belastats av kostnader för syntetiska optioner till personalen samt kostnader i samband med förvärvet av Visionists AB. Bolaget genomför fortsatt omfattande investeringar i R&D, organisation samt internationalisering.

Inom marknadsområde SaaS har under perioden nya samarbetsavtal ingåtts med säkerhets-koncernerna Trigion i Holland samt Aetos i Singapore. SaaS piloter genomförs förnärvarande med Juwentus och Solid i Polen samt Tepe i Turkiet. Vidare har pilotinstallationerna hos Avarn Security i Sverige och G4S i Litauen slutförts framgångsrikt. SaaS utrullningen med G4S i Lettland och Trivalor i Portugal har efter inledande försening nu uppnått normalt utrullningstempo.

Marknadsområde kameratillverkare med inbäddad Linux utvecklas väl med ökat tempo genom resurser och kompetenser från förvärvet av Visionists AB.

För att möta det starka globala marknadsintresset för IRIS, behöver bolaget stärka sina resurser inom R&D och leverans. Förvärvet av Visionists AB som slutfördes direkt efter periodens utgång var därför strategiskt. Bolaget avser att lansera flera nya algoritmer under året.

Marcus Bäcklund

Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag:

  • Omsättningen uppgick till 9,9 MSEK (11,9), varav aktiverat arbete stod för 2,8 MSEK (2,7).
  • Bruttomarginalen uppgick till 73,6 procent (77).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,6 MSEK (1,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (1,2).
  • Options- och förvärvsomkostnader har belastat resultatet med -2,9 MSEK
  • MRR (Monthly Recurring Revenue) uppgick till 1,5 MSEK (0,3).
  • Nya samarbetsavtal har tecknats med Trigion i Holland samt Aetos i Singapore.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 28 February 2019.

Om Irisity

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar bolaget på ökad innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.