Skip to main content

Delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2020 08:00 CET

VD-kommenterar fjärde kvartalet:

Omsättningen uppgick till 9,7 MSEK (7,1) och det aktiverade arbetet till 3,5 MSEK (2,8). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,4 MSEK (-2,6) och resultatet efter skatt till -3,5 MSEK (-4,5). Soliditeten stärktes till 77,7 procent (61,2). Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 71,8 procent (62,0).

Vi möter fortsatt stark efterfrågan för vårt SaaS-erbjudande IRIS. Försäljningen under kvartalet visar god tillväxt såväl nationellt som internationellt. EBITDA resultatet stärktes under perioden främst drivet av en högre intäkt men också från förstärkta marginaler. Nettoresultatet belastas av nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Irisity fortsätter att ta internationell position som leverantör av högprecisionsvideoanalys baserad på avancerad maskininlärning. Vi levererar nu IRIS till de ledande globala säkerhetskoncernerna.

Marcus Bäcklund

Fjärde kvartalet 2019 i sammandrag:

  • Omsättningen uppgick till 9,7 MSEK (7,1).
  • Aktiverat arbete uppgick till 3,5 MSEK (2,8).
  • Bruttomarginalen uppgick till 71,8 procent (62,0).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –0,4 MSEK (-2,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-4,5).
  • SaaS-intäkten uppgick till 7,5 MSEK.
  • MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 2,7 MSEK.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se 


Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on February 12, 2020.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.