Skip to main content

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2018 08:00 CEST

VD-kommenterar andra kvartalet:

Omsättningen uppgick under perioden till 13,9 MSEK (9,2), rörelseresultatet EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (1,7). Resultatet efter skatt stärktes till 1,2 MSEK (0,6). Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 83,5 procent (77).

Irisity fortsätter arbetet med att utveckla bolaget till affärsmodell SaaS (Security as a Service), varvid omfattande investeringar genomförs i R&D, organisation samt internationalisering.

Under kvartalet har SaaS samarbetsavtalen med Portugals ledande säkerhetsbolag Trivalor samt säkerhetskoncernen G4S enhet i Lettland övergått i kommersiellt läge och utrullning. Tillsammans med Siteguard i Sydafrika och Skankontroll i Norge, sker nu en utrullning av SaaS tjänsten IRIS på flera internationella marknader. Övriga samarbetsavtal såväl inom marknadsområde SaaS som inbäddad Linux följer plan, undantaget Imperator i Ryssland och Securitas i UAE som till följd av kapacitetsbrist tillfälligt försatts i vänteläge. Under perioden har nya samarbetsavtal ingåtts med Solid Security i Polen, Dahua Technology och Hikvision i Kina samt med Hanwha och Hitron i Sydkorea. Vidare har efter periodens slut, samarbeten även inletts med Juwentus Security i Polen samt Avarn Security i Sverige.

Bolaget upplever ett starkt globalt marknadsintresse för IRIS, men begränsas av kapacitetsbrist i leveransen varför vi avser att kraftigt utöka bemanningen inom såväl SaaS som inbäddad Linux. Vidare kommer R&D att ytterligare stärkas genom nyrekryteringar samt etablering av en tredje utvecklingsenhet.

Marcus Bäcklund

Tredje kvartalet 2018 i sammandrag:

  • Omsättningen uppgick till 13,9 MSEK (9,2), varav aktiverat arbete stod för 4,5 MSEK (1,3).
  • Bruttomarginalen uppgick till 83,5 procent (77).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,6 MSEK (1,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (0,6).
  • MRR uppgick till 1,2 MSEK (0,2).
  • Trivalor (Portugal) och G4S (Lettland) har övergått i kommersiell utrullning.
  • Bolaget har inlett samarbete med Solid Security i Polen, Dahua Technology och Hikvision i Kina, Hanwha och Hitron i Sydkorea, samt efter periodens slut Juwentus Security i Polen samt Avarn Security i Sverige.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on October 25, 2018.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.