Skip to main content

Irisity AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2019

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 08:00 CET

VD-kommenterar 2019:

Under 2019 har Irisity fortsatt att ta position internationellt som en stark leverantör av högprecisionsvideoanalys baserad på avancerad maskininlärning. Vi möter här en stark efterfrågan såväl i Sverige som internationellt. Under året har vi också slutfört omställningen till SaaS samt genomfört ett omfattande utvecklingsarbete.

Under året har IRIS Cortex färdigställts, vilken är den hittills mest betydande releasen i bolagets historia. Denna nya version av vår SaaS tjänst IRIS inkluderar nu bland annat en helt molnbaserad version som inte kräver någon installation och är enkel att använda.

På den skandinaviska marknaden möter vi en stark efterfrågan inte minst inom IRIS Skolbevakaren. På de internationella marknaderna sker en inledande utrullning med större nationella och internationella säkerhetsbolag. Vi prioriterar här större multiterritoriella avtal.

Vi har under året gradvis stärkt organisationen och vår förmåga att hantera större internationella kunder.

Inom R&D har under året med gott resultat, integrationen efter förvärvet av Visionists slutförts. Bolaget har nu ett kompetent och starkt utvecklingsteam med god kapacitet. Vi har därmed goda förutsättningar att bibehålla vår position som innovativ ledare i avancerad algoritmutveckling och maskininlärning.

För att stärka bolagets finansiella styrka och bygga marknadsnärvaro, organisation och förädlad produkt, genomfördes en riktad emission i fjärde kvartalet som tillförde bolaget 35 MSEK före emissionskostnader.

Irisity arbetar långsiktigt inom såväl marknad som R&D och organisationsutveckling. För marknadsstrategin innebär detta att vi främst riktar oss mot de större internationella- samt ledande nationella säkerhetsbolagen. Detta trots att dessa storföretag normalt har längre sälj- och utrullningsledtider, men väl motiverat av att de på sikt förväntas uppvisa stor volympotential för IRIS.

De ledande globala säkerhetskoncernerna har miljontals kameror och omsätter hundratals miljarder kronor från en hittills mestadels manuellt baserad verksamhet. En omfattande digitalisering sker nu i syfte att effektivisera och öka kundnyttan. Avancerad AI-baserad kameraanalys som IRIS är nyckel och drivande i denna omställning.

Detta är vår marknadspotential och framtid.

Marcus Bäcklund

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 16th of March 2020.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.