Skip to main content

Irisity har publicerat årsredovisning för 2018

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2019 08:00 CET

VD-kommenterar 2018:

2018 har präglats av intensifierat omställningsarbete till affärsmodell SaaS, vidareutveckling av våra algoritmer och SaaS plattformen samt att nå ut med IRIS™ på en internationell marknad.

Inför året ställde vi upp två ambitiösa tillväxtmål; att bygga en internationell marknad för IRIS™ och att utöka organisationen för att hantera de nya SaaS kunderna och genomföra en omfattande vidareutveckling av våra algoritmer.

Marknadsmålet med målsättningen att inleda samarbete med minst 3 - 5 internationella kunder överträffades då vi vid utgången av året ingått samarbetsavtal med totalt 14 internationella företag (10 säkerhetsbolag och 4 kameratillverkare). Samtliga dessa bolag är ledande inom respektive marknad.

Vårt organisationsmål för 2018 var att kraftigt utöka vår utvecklingskapacitet vilket är strategiskt för att inte bara befästa utan även utöka vår position som spetsalgoritmutvecklare. Detta mål uppnåddes främst genom förvärvet av Visionists AB.

Under året har arbete lagts på att förstärka plattformen IRIS™ för att medge snabb utrullning hos våra SaaS kunder. Vidare har utvecklingsinsats skett för att kunna lansera flera nya algoritmer under 2019, då vi även kommer att lansera vår patentsökta storsatsning IRIS™Cortex, nästa generations AI- och neurala nätbaserade videoanalys.

Att bygga upp en internationell kundbas med marknadsledande storföretag tar både tid och kraft, varför en finansiell uthållighet krävs. I fjärde kvartalet 2018 genomfördes därför en riktad emission som tillförde bolaget 25 MSEK före emissionskostnader.

Vi är övertygade om att vår strategi att primärt bearbeta marknadsledarna kommer att löna sig på sikt. De förväntade volymerna hos dessa företag är omfattande. Under 2019 kommer vi fortsatt ta våra nya SaaS kunder till utrullning samt även successivt utvidga vår kundbas till nya länder och regioner.

Marcus Bäcklund

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • certifiedadviser@penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.