Konferens om dold framtidsbransch: Svensk elkraftteknik på offensiven

Tid 12 Maj 2006 10:00 – 10:00

Plats IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16

- Ju mer de europeiska kraftnäten byggs ihop, desto mer ökar risken för att Europa blir strömlöst. Därför finns ett stort behov av säkerhetstänkande. Här väntar en miljardmarknad för svensk elkraftteknik. Det säger Stig Göthe, vd för Elkraftringen, som ska placera den svenska elkraftbranschen på världskartan. Fredagen den 12 maj genomför Elkraftringen sin första årliga konferens. - Elkraftbranschen är något av en ”exportindustriell doldis”, trots stor potential. Detta ska Elkraftringen råda bot på. Vi ska påvisa och uppmuntra behovet av helhetstänkande i själva elnätsstrukturen, något som saknats. Med namnet Power Circle ska vi skapa en språngbräda för den svenska elkraftbranschen att nå ut på den kraftigt växande världsmarknaden, säger Stig Göthe. Elkraftringen genomför sin första konferens för att skapa debatt och diskussion kring svensk elkraftteknisk industri. Medverkande är bland andra Mats Svegfors, landshövding i Västmanlands län, Christian Lundberg, VD Fortum Sverige, Jan-Eric Sundgren, rektor Chalmers och Samir Brikho, chef för divisionen ABB Power Systems. Viktiga frågeställningar är bland annat: · Hur ska svensk elkraftteknisk industri få del av de stora europeiska satsningar på infrastruktur som sker? · Hur ska svensk elkraftteknisk industri skapa tillväxt genom helt nya satsningar på t ex hybridfordon? Sverige har lång tradition inom elkraftområdet och tillhör här en av de främsta länderna i världen på att utveckla tekniska lösningar. Branschen sysselsätter 100 000 personer, ungefär lika många som skogsindustrin. Exporten av varor och tjänster ligger på cirka 60 miljarder svenska kronor. Omräknat i värde per sysselsatt är det väl i nivå med fordonsindustrin. Power Circle är ett viktigt kluster som löper från Ludvika i nordväst till Stockholm i sydost. Här finns en mycket hög koncentration av elkraftteknisk kunskap. Sverige tillhör det största klustret i världen, inom Power Technology. Datum: Fredagen den 12 maj 2006 Tid: 10.00 - 16.30 Plats: IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, För information och anmälan kontakta: Birgitta Björkskär, pressansvarig, 070-747 58 68, 08-791 30 41 Elkraftringen är en ideell förening som ska samla de svenska elkraftsaktörerna kring teknik-, utvecklings- och forskningsfrågor. Under varumärket Power Circle ska vi också marknadsföra svensk elkraftkompetens internationellt. Elkraftringen bildades 2005 och består av ett tiotal medlemmar som bl a Vattenfall AB, ABB AB, Bombardier Transportation Svenska AB och Svenska Kraftnät. World Energy Investment Outlook (IEA) bedömer att ca 10 000 miljarder USD kommer att investeras i elkraftprodukter de kommande 30 åren. Det är nästan 1 procent av världens samlade BNP under samma tid. Läs mer www.elkraftringen.se och www.powercircle.org Program Moderator Christer Asplund, Ordförande i Svenska Uppfinnareföreningen, fd Näringslivsdirektör Stockholm stad 09.30 Registering och kaffe 10.00 Världsmarknaden för elkrafttekniska produkter Tillväxten i Asien, elsystemens renoveringsbehov i västvärlden, Europas marknadsintegrering, behov av säkrare infrastruktur, beroendet av olja för transporter, investeringar i förnybar energi och kärnkraft - några av de aspekter som skapar en enorm världsmarknad för elkrafttekniska produkter och system. T ex ska elkraftsystemen i världen byggas om och ut för över 10 000 miljarder USD till 2030. Förmiddagen skapar internationellt perspektiv Harry Frank, Elkraftringens ordförande, hälsar alla välkomna Inledning från Bryssel Rolf Gustavsson, SvD, Bryssel Europas elmarknad och elnät Christian Lundberg, VD Fortum Sverige Eldrivna järnvägar i världen Tomas Andersson, VD Bombardier Transportation Elhybriden är på väg Anders Kellström, Volvo AB Drivkrafter för tillväxt inom kraftmarknaden* Samir Brikho, ABB Koncernledning och chef för divisionen Power Systems 12.15 Lunch i bankettsalen 13.15 Svensk elkraftteknik - en svensk basindustri med stort tillväxtpotential! Svensk elkraftteknisk industri sysselsätter 100 000 personer i flera tusen företag. Exporten av varor och tjänster uppgår till ca 60 miljarder SEK och inom flera områden såsom högspänningsteknik, styrsystem och eldrivna fordon är Sverige världsledande. Eftermiddagen ger deltagarna de nationella förutsättningarna till det internationellt perspektivet. Fakta om svensk elkraftteknik* Stig Göthe, VD Power Circle Branschens betydelse för Mälardalen Mats Svegfors, Landshövding i Västmanlands län Svensk elkraftteknisk forskning Jan-Eric Sundgren, Rektor Chalmers och Harry Frank, ABB Konsultbranschen - en viktig exportprodukt Jan-Inge Gidlund, Vattenfall Power Consultant Svensk exportpotential - några exempel Karl Edberg, UD / Projektexportsekretariatet Kaffe serveras under eftermiddagen, ca 14.50 15.45 Vilken potential och betydelse har svensk elkraftteknisk industri i Sverige och för Sverige? • Paneldiskussion • Vad kan och behöver göras för att utveckla den svenska paradgrenen svensk elkraftteknik i Sverige, för Sverige? Hur kan Power Circle utnyttjas för att stärka den elkrafttekniska branschen nationellt och internationellt? Panelen och publiken skapar gemensamt argument för framtiden. Paneldeltagare Stig Göthe, VD Power Circle Jan-Eric Sundgren, Rektor Chalmers Samir Brikho, chef för divisionen ABB Power Systems Jan-Inge Gidlund, Vattenfall Power Consultant Karl Edberg, UD / Projektexportsekretariatet Bo Källstrand, VD Svensk Energi 16.30 Programmet avslutas med mingel Under dagen kommer även skådespelarna Helge Skoog och Peder Falk att fördjupa sig i ämnet svensk elkraftteknik. * Pogrampunkter som kan komma att omdisponeras pga resescheman.

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll