Pressmeddelande -

Konkurrenskraft och tillväxt har analyserats i gränsöverskridande projekt av IVA och Nutek: Nio förslag ska stärka Sverige

Den 19 maj presenteras Nuteks och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs slutrapport Framtidens Näringsliv. Projektet som leds av industrimannen Carl Bennet, har analyserat vad som skapar konkurrenskraft och utveckling inom näringslivet. Resultatet sammanfattas i nio åtgärdsförslag och presenteras på ett pressmöte kl 9.30 före seminariets början. - Projektet är unikt eftersom det är gränsöverskridande. I styrgruppen finns många namnkunniga personer från den akademiska världen, näringslivet och facket, vilket har gett projektet en ovärderlig plattform. Vi har analyserat vilka faktorer som påverkar företags långsiktiga konkurrenskraft, säger Carl Bennet, ordförande i styrgruppen för Framtidens Näringsliv. - I de nio förslagen tar vi bland annat upp det livslånga lärandet, forskning och utveckling, internationalisering av tjänster, entreprenörskap inom vård och omsorg samt betydelsen av flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden. Projektet bygger på ett omfattande analys-, scenario- och intervjuarbete. Ambitionen har varit att öka kunskapen om näringslivets förändring och hur detta påverkar företags framtida utveckling. Det har inte gjorts någon liknande undersökning på tio år. Tre grundfrågor projektet försökt besvara är: · Vad har hänt i näringslivet i Sverige de senaste decennierna? · Vad kan hända framöver? · Vad behöver göras för att utveckla näringslivet vidare? - För att näringslivet i Sverige ska överleva i den globala ekonomin måste vi vara konkurrenskraftiga. Det leder i sin tur till sysselsättning och tillväxt. Styrgruppen representerar det lagspel som behövs i Sverige för att klara den globala konkurrensen, säger Carl Bennet. Initiativtagare till projektet Framtidens Näringsliv är IVA och Nutek. Slutrapporten presenteras av Carl Bennet. Läs mer om projektet på: www.iva.se/framtidensnaringsliv Läs mer om projektet på: www.nutek.se Tid: Fredagen den 19 maj kl. 9.30 - 10.30, därefter seminarium, program nedan Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm För information och anmälan: Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68 Britta von Schoultz, pressansvarig Nutek, 08-681 92 15, 0706-01 92 15 Styrgruppen består av: Framtidens Näringsliv - styrgrupp: Ordförande Carl Bennet, huvudprojektledare Henrik Blomgren, IVA, Maria Anvret, Karolinska Institutet, Verkställande direktör Per Båtelson, Capio, Chefsekonom Klas Eklund, SEB, Ordförande Anna Ekström, SACO, Verkställande direktör Gunvor Engström, Företagarna, Koncernchef Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB, Verkställande direktör Kenneth Eriksson, SCA Forest Products Generaldirektör Per Eriksson, VINNOVA, Rektor Anders Flodström, KTH, Chefsekonom Hubert Fromlet, FSB, Chefsekonom Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, Koncernchef Anders Igel, TeliaSonera AB, tf Generaldirektör Sune Halvarsson, Nutek, Verkställande direktör Hans Johansson, Semcon AB, Koncernchef Jan Johansson, Boliden AB, Verkställande direktör Carola Lemne, Danderyds Sjukhus, Ordförande Wanja Lundby-Wedin, LO, Verkställande direktör Stefan Lundgren, SNS, Direktör Anders Narvinger, Teknikföretagen, Ordförande Sture Nordh, TCO, Vicerektor Johan Carlsten, Chalmers, Verkställande direktör Lena Treschow Torell, IVA, Professor Mathias Uhlén, KTH, Verkställande direktör Leif Östling, Scania AB Program 10.30 Styrgruppens ordförande Carl Bennet hälsar välkommen. Projektets resultat och förslag presenteras av Henrik Blomgren, IVA och Staffan Larsson, Nutek. 11.15 Paneldiskussion med medverkande av näringsminister Thomas Östros samt representanter från styrgruppen i projektet Framtidens Näringsliv. Moderator: Pontus Schultz, chefredaktör, Veckans Affärer. 12.30 Konferensen avslutas med en enklare lunchbuffé. Nutek stärker näringslivets i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Se även www.nutek.se Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event