Pressmeddelande -

Fortfarande mest kvinnor som anmäler könsdiskriminering

Det finns fyra olika lagar som förbjuder könsdiskriminering: jämställdhetslagen (arbetslivet), likabehandlingslagen (för studenter i högskola/universitet), barn- och elevskyddslagen (all skolverksamhet) samt lagen om förbud mot diskriminering (som omfattar en rad olika områden, bland annat socialförsäkringar, medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, yrkesutövning, arbetslöshetsförsäkring samt yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder). Denna sista lag kallas populärt för DFL. DFL trädde i kraft 2003, men omfattade då bara förbud mot diskriminering på grund av etnicitet, sexuell läggning och handikapp. Den 1 juli 2005 utökades den till att omfatta även kön som diskrimineringsgrund. Denna lag gör det bland annat förbjudet att tillämpa olika åldersgränser och priser för kvinnor och män. Sedan DFL trädde i kraft 1 juli 2005 fram till idag har vi fått in 125 anmälningar enligt jämställdhetslagen, varav 25 från män. 95 anmälningar enligt DFL, varav 73 från män. 3 anmälningar enligt likabehandlingslagen, ingen från män. 0 anmälningar enligt barn-och elevskyddslagen (eftersom den trädde i kraft 1 april i år). Summa 223 anmälningar, varav 130 från kvinnor = 58 procent. För ytterligare upplysningar, ring Magnus Jacobson, pressekreterare, 0703-88 10 77

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor