Pressmeddelande -

Gravida har samma rätt till sjukersättning som andra

Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström mottog den 27 april ett öppet brev från tre överläkare inom Kvinnosjukvården i Västerbotten: Rolf Schliker, Skellefteå, Per-Åke Holmgren, Umeå, samt Evangelina Moraiti, Lycksele. De tre läkarna skriver att försäkringskassan i Västerbotten nekar gravida kvinnor sjukersättning, trots att de uppvisar samma grad och typ av smärtor, lidande och funktionsnedsättning som män som beviljats sjukersättning. Claes Borgström har idag besvarat det öppna brevet enligt följande: ”Enligt 11 § Lagen om förbud mot diskriminering (2003:307) är diskriminering på grund av kön förbjuden ”i fråga om socialförsäkringen och anslutande bidragssystem”. Dit räknas bland annat sjukförsäkringen. Det är alltså inte tillåtet att missgynna någon på ett sätt som har samband med hennes eller hans kön, vid bedömningen av om vederbörande ska ha rätt till sjukpenning. Graviditet utgör i sig inte någon sjukdom. Men sjukdom eller sjukdomssymtom som hänger samman med graviditet, ska ge rätt till sjukpenning i samma utsträckning som sjukdom eller sjukdomssymtom som inte hänger samman med graviditet. Om det går att påvisa att försäkringskassan i det här fallet har missgynnat en gravid kvinna i jämförelse med hur kassan skulle ha behandlat en man, eller en icke gravid kvinna, med motsvarande ”grad och typ av smärtor, lidande och funktionsnedsättning”, är det i princip fråga om könsdiskriminering. Den som utsatts för könsdiskriminering har rätt till skadestånd för den kränkning som diskrimineringen innebär. För att JämO ska kunna agera i frågan måste vi få in en anmälan från någon kvinna som anser sig ha blivit utsatt för könsdiskriminering. Efter inkommen anmälan gör JämO en opartisk utredning av ärendet. Om vi finner att det går att påvisa könsdiskriminering, kan vi företräda den diskriminerade i en förlikningsförhandling med, i det här fallet, försäkringskassan. Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse, kan ärendet avgöras i domstol. Vad avser försäkringskassans kännedom om gällande lagar och bestämmelser, vill jag understryka att alla människor i Sverige är skyldiga att hålla sig underrättade om vilka lagar som gäller. Det kravet omfattar även försäkringskassans befattningshavare på alla nivåer.” För ytterligare upplysningar, ring Magnus Jacobson, pressekreterare, 0703-88 10 77

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor