Pressmeddelande -

JämO granskar landets alla brandkårer

Idag får landets alla brandkårer och räddningstjänstförbund brev från JämO, med frågor om hur man arbetar för att rekrytera fler kvinnliga brandmän. Brandman är ett av de mest mansdominerade yrkena. När JämO granskade landets brandkårer i mitten av 90-talet fanns inte en enda kvinnlig heltidsanställd brandman. Idag finns totalt ett tjugotal i hela landet. Enligt jämställdhetslagen ska varje arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. 2003 granskade JämO 37 brandkårers arbete med att anpassa arbetsförhållandena så att de passar även för kvinnor. Nu granskar JämO hur brandkårerna lever upp till lagens krav på att åstadkomma en jämnare könsfördelning, både genom intern rörlighet och vid extern rekrytering. Granskningen omfattar hela rekryteringsprocessen, från beslutet att utannonsera en tjänst till själva anställningsbeslutet. – Syftet är att skapa förutsättningar för en kraftig ökning av andelen kvinnliga brandmän, säger JämOs utredare Helen Ekström. – Jämställdhet uppstår inte av sig självt. Arbetsgivarna måste anstränga sig för att åstadkomma en jämnare könsfördelning. De har ett ansvar för att hitta diskriminerande inslag i rekryteringsprocessen och eliminera dem. Senast den 19 juni ska arbetsgivarna ha inkommit med svar på JämOs frågor. För ytterligare upplysningar, kontakta Helen Ekström, utredare, 08-440 10 64 Magnus Jacobson, pressekreterare, 0703-88 10 77 Brevet till Sveriges brandkårer och räddningstjänstförbund bifogas.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor