Pressmeddelande -

JämO stämmer Erlandssons Brygga AB för könsdiskriminering

JämO har stämt företaget Erlandssons Brygga AB i Stockholm i Arbetsdomstolen för könsdiskriminering, sedan man avskedat en kvinna för att hon blivit gravid. Den 22-åriga kvinnan hade varit provanställd i sex månader och nyss fått fast anställning när hon berättade för arbetsgivaren att hon var gravid. Dittills hade kvinnan trivts bra på arbetsplatsen och hon kom väl överens med arbetskamrater och arbetsgivare. När kvinnan sjukskrevs på 25 procent för graviditetsbesvär blev hon avskedad, med motiveringen att man var missnöjd med hennes prestationer. En arbetsgivare får inte, enligt jämställdhetslagen, missgynna en anställd på grund av kön. I lagens förarbeten framgår att missgynnande på grund av graviditet är att betrakta som direkt könsdiskriminering, vilket också har stöd i ett utslag från EG-domstolen. JämO har utan framgång försökt ingå en förlikning med Erlandssons Brygga AB, och väljer därför att stämma företaget inför Arbetsdomstolen. JämO yrkar att Erlandssons Brygga AB i första hand ska betala kvinnan skadestånd med 180 000 kronor för brott mot jämställdhetslagen, eller i andra hand, om Arbetsdomstolen finner att avskedet av kvinnan inte har samband med kön men strider mot lagen om anställningsskydd, med 120 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd, samt ett allmänt skadestånd med 10 000 kr för formella felaktigheter i samband med avskedandet. Kontaktpersoner: Magnus Jacobson, pressekreterare, 08-440 10 77 Pia Engström Lindgren, stf JämO, 08–440 10 68 Therese Olsson, jurist, 08–440 10 82

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor