Gå direkt till innehåll
Folkhälsodalen – ett forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk hälso- och sjukvård i världsklass.
Folkhälsodalen – ett forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk hälso- och sjukvård i världsklass.

Digital paneldebatt: Vem bär ansvar för att nya innovativa behandlingar tillgängliggörs – tjänstemän eller politiker?

Tid 21 April 2021 15:30 – 16:00

Plats https://www.folkhalsodalen.se/kommand-events/pre-folkhalsodalen

Janssen har kartlagt processen från EMA godkännande av ett nytt läkemedel fram till att patienter kan behandlas. Kartläggningen visar att läkemedel verkar vara en ickefråga för våra regionala folkvalda. Detta sätt att styra, eller rättare sagt brist på politisk styrning, utmanar och kanske till och med motverkar möjligheten för regeringen i ambitionen att Sverige ska bli en stark Life Science nation. Och inte minst, Sveriges patienter får inte snabb tillgång till de senaste behandlings-alternativen. Är det verkligen så vi önskar att det ska vara? Med denna paneldebatt vill vi belysa den utmaning patienter har för att få tillgång till nya innovativa läkemedel och vad det beror på.

Deltagande är kostnadsfritt.

Medverkande i panelen:

Anna-Lena Danielsson (S) Region Västerbotten

Christer Jonsson (C) Region Kalmar

Mats Eriksson (M) tidigare ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets chefsförening

Freddie Henriksson, Market Access & Government Affairs Lead Janssen

Moderator: Göran Hägglund (KD) tidigare partiledare

Välkommen!

Maria Arroyo
Public Affairs Lead, Janssen
e-mail: marroy@its.jnj.com

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår för deltagande (arvode, resor och liknande).

Läkemedelsföretaget Janssen verkar inom flera diagnosområden. I Sverige bedriver vi verksamhet från tidig forskning och utveckling av läkemedel till marknadsföring av godkända produkter. Vi har under flera år drivit frågan om hur patienternas inflytande kan tas tillvara på ett bra sätt.

Ämnen

Presskontakt

Johan Dahlin

Johan Dahlin

Presskontakt Sr Communications & Public Affairs Manager +46 72 553 92 30
Maria Arroyo

Maria Arroyo

Presskontakt Samhällspolitisk chef +46 73 0581493

Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.