Jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar, till en rimlig kostnad – vad krävs för att nå dit?

Tid 23 September 2021 13:30 – 14:30

Plats Anmälan till paneldebatten se ovan (Deltagande är kostnadsfritt)

Utvecklingen inom precisionsmedicin går snabbt framåt och idag finns flera avancerade och individanpassade läkemedelsterapier som är godkända. Då utvecklingskostnaderna i princip är desamma oavsett om det finns få eller många patienter blir priset för dessa specialbehandlingar, ofta avsedda för små patientgrupper, högre än för mediciner riktade till stora patientgrupper. Samtidigt innebär precisionsmedicin att molekylära tester gör det möjligt att diagnosticera, riskbedöma samt förutse vilken behandling som fungerar för den enskilde patienten.

Den 3 maj avrapporterade TLV sitt uppdrag till regeringen gällande utmaningarna vid utvärdering och betalning för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP). Som förslag lyfter myndigheten bland annat införande av utfallsbaserade betalningsmodeller, där betalningen sker när samhället ser faktisk nytta av behandlingen. Utmaningarna med utfallsbaserade modeller är flera. Dels kan effekten som ska studeras sträcka sig över en livstid, så när och hur ska effekten mätas? Det kommer också krävas en samordning och delning av patientdata som idag inte finns på plats. Ett utökat samarbete mellan regionerna och staten är sannolikt en förutsättning för att det här ska fungera.

Några frågor som vi kommer diskutera vid vårt webbinarium är:
• Hur får vi betalningsviljan och betalningsförmågan att tycka lika?
• Hur kan ansvaret för värdet av medicinska genombrott fördelas mellan parterna, samhälle, företag och patient?

Deltagare: Ulf Persson, professor och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet, , Lise-lott Ericsson, ordförande i Blodcancerförbundet, Marie Morell (M), regionråd i Östergötland och ordförande i Sjukvårdsdelegationen samt Örjan Norberg chef för Enheten för innovation och forskningsanslag i Region Västerbotten.

Moderator:
Ellinor Persson

Välkommen!

Eva Lund
Public Affairs Manager på Janssen
e-post: elund@its.jnj.com

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår för deltagande (arvode, resor och liknande).