Gå direkt till innehåll
Folkhälsodalen - ett forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svenk sjukvård i värdlsklass.
Folkhälsodalen - ett forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svenk sjukvård i värdlsklass.

Janssen bjuder in till digifysisk paneldebatt: Forskar vi för livet – eller är det bara en utopi?

Tid 6 Oktober 2021 10:45 – 11:45

Regeringen säger i sin life science-strategi att klinisk forskning är av avgörande betydelse för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård. Trots detta minskar antalet företagsinitierade kliniska prövningar i landet. Under 2020 skedde en rapporterad ökning av ansökningar länkat till COVID-19, men ingen av de stora vaccinstudierna genomfördes i Sverige. Detta är oroväckande och en stor fråga är:

Hur kan vi hitta lösningar på hinder som idag gör att den kliniska forskningen står tillbaka i Sverige?

Vi vet också att Covid-19 har trängt undan mycket av dagens forskning. Det är därför ännu viktigare än någonsin att vi kraftsamlar och på riktigt visar att vi kan och vill bedriva forskning. Klinisk forskning och kliniska prövningar är också viktiga faktorer för att nya innovationer ska kunna komma till nytta för såväl patienter som för sjukvården. Då krävs att vi alla börjar arbeta mer gränsöverskridande och samarbetar för att få fler att satsa på kliniska prövningar.

Sverige är unikt med sina data i form av kvalitetsregister, personummer, patienter som är villiga att delta i studier och en intresserad industri, detta unyttjar vi inte på ett professionellt och effktivt sätt idag. För att Sverige ska nå målet om att bli en life sciencenation att räkna med vill vi på Janssen bidra med att försöka hitta lösningar på de hinder som idag gör att den kliniska forskningen får stå tillbaka.

Tidpunkt: 6 oktober kl 10.45 – 11.15 Anmälan till paneldebatten sker ovan. Deltagande är kostnadsfritt.

Medverkande:

Anders Blanck, vd i Lif

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor, överläkare, sjukhusdirektör för Sahlgrenska sjukhuset

Eva Adås, chef för kliniska prövningar hos Janssen Rachel De Basso (S), ordförande i Nämnd för Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköping samt universitetslektor vid Jönköpings universitet

Sara Riggare, spetspatient som lever med Parkinsons sjukdom, patientforskare

Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

Välkommen!

Maria Arroyo Samhällspolitisk chef, Janssen, e-mail: marroy11@its.jnj.com

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Johan Dahlin

Johan Dahlin

Presskontakt Sr Communications & Public Affairs Manager +46 72 553 92 30
Maria Arroyo

Maria Arroyo

Presskontakt Samhällspolitisk chef +46 73 0581493

Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.