Nyhet -

Premiär! Första avsnittet av podden Vi forskar för livet. Hur når innovationer patienter?

Drivkraften till innovation är att få möjlighet att hjälpa patienter. Flera aktörer är med och samverkar för att tillgängliggöra nya innovativa behandlingar, men trots detta tar det lång tid innan patienterna kan ta del av nya behandlingsalternativ. Tittar vi till exempel på behandlingar inom cancer och inom sällsynta hälsotillstånd så ligger vi långt efter i introduktionen av dessa i jämförelse med flera andra länder. Varför är det så? Och hur ska patienterna få ta del av nya behandlingar snabbare än idag? Det, och mycket annat, diskuterade vi i första avsnittet av Vi forskar for livet.

Med i avsnittet var Christer Jonsson (C), regionråd i Region Kalmar och ledamot i
Sjukvårdsdelegationen samt Marie Morell (M), regionråd i Östergötland och ordförande i Sjukvårdsdelegationen. De höll med om att introduktion av läkemedel sker långsammare än i andra länder, men tycker också att frågan är förenklad och behöver ses i ett bredare perspektiv.

Janssen har genomfört en undersökning där tio politiker respektive lika många tjänstemän inom hälso- och sjukvården djupintervjuats. Resultatet visar en brist på politisk styrning. Christer Jonsson anser främst att det behöver ske en förändring i lagstiftningen när det gäller möjligheten att kunna dela patientdata. Detta för att vi ska kunna följa utveckling över tid, samt på en strategisk nivå kunna prioritera på ett bättre sätt. Enligt Marie Morell finns också ett behov av att inom den politiska världen bli bättre på att ta till sig framtidsspaningar och läkemedelsindustrins ”horizon scannings” för att på så sätt kunna fatta beslut.

I podden lyfte Marie också det faktum att Sverige är ett av få länder som inte ställer några krav på kontinuerlig fortbildning för läkare. Hon menar att regionerna behöver utreda vilka möjligheter till lärande som deras medarbetare har. Vidare tror hon att fler kliniska prövningar i landet automatiskt skulle skapa en ökad nyfikenhet av att lära sig mer, vilket också skulle skapa en arbetsplatskultur som är bättre anpassad för att hantera nya läkemedel.

Du hittar Vi forskar för livet i din podd-app eller här.

Om du har några önskemål på ämnen eller gäster till podden hör gärna av dig till mig.

Vänliga hälsningar

Maria Arroyo
Samhällspolitisk chef, Janssen
marroy11@its.jnj.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel