Pressmeddelande -

DARZALEX® (daratumumab) subkutan beredning blir den första godkända behandlingen i Europa för patienter med nydiagnostiserad Amyloidos orsakad av lätta immunoglobulinkedjor (AL-amyloidos)

Godkännandet av Darzalex i kombination med cyklofosfamid, bortezomib och dexametason (D-VCd) för behandling vid AL amyloidos baseras på fas 3-studien ANDROMEDA som visade signifikant högre komplett hematologisk respons jämfört med enbart VCd.1,2. Darzalex erhåller även ytterligare indikation vid tidigare behandlat myelom.

- Vi är stolta över att ha bidragit till att patienter med denna ovanliga sjukdom nu kan erbjudas en terapi som verkligen är studerad och godkänd just för AL amyloidos, säger Martin Johansson, Medical Lead Janssen Sverige.

Darzalex är nu också den första monoklonala anti-CD38 som i subkutan beredningsform är godkänd i kombination med pomalidomid och dexametason vid tidigare behandlad multipelt myelom.1,3

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här.

Kontaktuppgifter: Martin Johansson, Medical Lead Janssen Sverige, mjohans6@its.jnj.com, +46 73 0927845.

Kontaktuppgifter: Johan Dahlin, Sr Communications & Public Affairs Manager Janssen Sverige, jdahlin1@its.jnj.com, +46 72 553 92 30.

Referenser:

1.  Darzalex produktresumé, juni 2021. www.fass.se

2.  Efstathios, K., & Merlini, G. (2021). Subcutaneous Daratumumab + Bortezomib, Cyclophosphamide, and Dexamethasone (VCd) in Patients With Newly Diagnosed Light Chain (AL) Amyloidosis: Updated Results From the Phase 3 ANDROMEDA Study. ASCO 2021

3.  Dimopoulos, MA et al. APOLLO: Phase 3 Randomized Study of Subcutaneous Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone (D-Pd) Versus Pomalidomide and Dexamethasone (Pd) Alone in Patients (Pts) with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM)

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • myelom

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.