Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

  • Daratumumab-VTd är den första godkända kombinationsbehandlingen på över sex år för patienter lämpliga för stamcellstransplantation1.
  • Godkännandet baseras på resultat från fas 3-studien CASSIOPEIA, som visar att tillägg av daratumumab visade djupare behandlingssvar och förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS), jämfört med endast behandling med (VTd)2.
  • Daratumumab har använts för behandling av mer än 100 000 patienter globalt3.
  • Detta är den sjätte godkända indikationen för daratumumab och tre av dessa är för första linjens behandling4.

Läs mer här i det engelska pressmeddelandet från Janssen den 20 januari 2020.

Ämnen

Taggar


Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

Presskontakt

Johan Dahlin

Johan Dahlin

Presskontakt Sr Communications & Public Affairs Manager +46 72 553 92 30

Relaterat material