Pressmeddelande -

​Janssen föreslår nationell koordinering för snabbare tillstånd för kliniska prövningar – till gagn för patienterna

Klinisk forskning leder till förbättrad utveckling inom hälso- och sjukvården. Kliniska prövningar är en central del av utvecklingen och är nyckeln till nya behandlingar till fler behövande. Men det krävs en ny modell för att snabba upp tillståndsprocessen för kliniska prövningar. Det gagnar de som mest behöver det – patienterna. Det säger Berkeley Vincent, vd på Janssen Sverige.

Kliniska prövningar testar och säkerställer effekten och säkerheten i nya behandlingar, med patienten i fokus. Sjukvårdens deltagande i kliniska prövningar höjer kunskapsnivån inom sjukvården, ökar samarbeten mellan forskare, läkemedelsföretag och patienter samt banar väg för nya, innovativa, behandlingar snabbare. Men idag tar det för lång tid mellan ansökan om klinisk prövning till godkänt tillstånd att få påbörja studier. Därför föreslår Janssen nu en ny modell för nationell koordinering för att fler studier ska kunna påbörjas, på kortare tid.

”Vi behöver en ’one-stop-shop’; en gemensam forskningsportal där alla godkännanden sker på samma ställe. Då skulle godkännandeprocessen för att få starta en klinisk prövning gå mycket snabbare”, säger Berkeley Vincent.

En gemensam forskningsportal för hela Sverige där alla regioner ingår, skulle skapa struktur, ordning och reda och enkelhet. Därmed skulle godkännandeprocesserna förenklas och snabbas upp betydligt.

”Strukturen behöver förbättras och göras om för att öka effektiviteten i hela systemet. Det gagnar de som mest behöver det – svenska patienter. Och det behöver ske nu.

Annars riskerar svenska patienter att få vänta alltför länge på nya, innovativa, behandlingar som gör att fler människor kan leva längre och hälsosammare liv samt inte minst komma tillbaka till arbete och bidra till den svenska välfärden”, säger Berkeley Vincent.

För mer information kontakta Johan Dahlin, Communications & Public Affairs Manager jdahlin1@its.jnj.com eller 072 - 553 92 30.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.