Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Positivt utlåtande av CHMP om Spravato nässpray för en snabb antidepressiv effekt vid svår depression i en psykiatrisk nödsituation

Stockholm, 11 december. Janssen, som är del av Johnson & Johnson-koncernen, meddelade 11 december att den europeiska läkemedelsmyndighet EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) lämnat ett positivt utlåtande om att rekommendera ett godkännande för Spravato nässpray (esketamin) i kombination av ett oralt antidepressivt läkemedel till personer med egentlig depression som befinner sig i en psykiatrisk nödsituation.

”Omedelbar intervention är avgörande för personer som lever med allvarlig depressiv sjukdom och som befinner sig i en psykiatrisk nödsituation.  Även om antidepressiva medel kan vara effektiva vid behandling av depressiva symtom tar det ofta veckor att uppnå full effekt, vilket begränsar deras användbarhet vid akutbehandling”, säger Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige.

EMAs utlåtande säger att den rekommenderade behandlingen ska ges som en akut påbörjad, kortvarig (4 veckor) behandling för snabb minskning av depressiva symptom. Behandlingen ska påbörjas i en psykiatrisk nödsituation, enligt klinisk bedömning, hos vuxna patienter med måttlig till svår episod av egentlig depression. Som grund för rekommendationen är resultaten från två fas III-studier, ASPIRE I och II, riktade till vuxna patienter med måttlig till svår egentlig depression (MDD) med överhängande självmordstankar.

ASPIRE-studierna visar en snabb minskning av depressiva symptom hos patienterna. Signifikant minskad antidepressiv effekt påvisades efter 24 timmar och effekten inträdde redan fyra timmar efter den första dosen av Spravato (esketamin). Studierna genomfördes på flera klinker i Europa, USA, Sydamerika och Asien.

Länk till Janssen EMEA pressmeddelande

Ämnen

Kategorier


Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.

Presskontakt

Johan Dahlin

Johan Dahlin

Presskontakt Kommunikationschef +46 72 553 92 30

Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.