Pressmeddelande -

​Ungdomar med depression löper risk att drabbas av ett flertal somatiska sjukdomar

Barn och ungdomar med depression har en högre risk att drabbas av framtida somatisk sjukdom. Det visar en stor observationsstudie, av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med läkemedelsföretaget Janssen. Studien är publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry och även blivit uppmärksammad i The New York Times.

Studien fann att barn och ungdomar med depression hade högre risk att drabbas av totalt 66 av 69 undersökta sjukdomar, inklusive sömnstörningar, typ 2-diabetes, viral hepatit samt njur- och leversjukdomar. De hade även en markant högre risk att drabbas av skador, framförallt skador som orsakats av dem själva, och en nästan sex gånger högre mortalitetsrisk i tidig ålder än icke-deprimerade.

- Vi behöver gemensamt öka kunskapen och stärka forskningen och rädda flera liv. Dessa nya fynd belyser vikten av att dessa barn och unga behöver få hjälp samt att sjukvården tidigt uppmärksammar en ökad risk för efterföljande psykiatriska och somatiska sjukdomar, säger Berkeley Vincent,vd Janssen Sverige.

Studien ingår i ett doktorsarbete av försteförfattaren Marica Leone, doktorand inom CAPICE, ett EU-baserat forskningsprojekt om ungas psykiska hälsa som både Karolinska Institutet och Janssen är del av. Marica Leone är doktorand på Karolinska Insitutet och även anställd på Janssen, som även tillhandahållit en del av studiehandledningen.

I depressionsstudien följde forskarna 1,5 miljoner flickor och pojkar i Sverige, varav drygt 37 000 diagnosticerades med depression åtminstone en gång mellan fem och 19 års ålder. Försteförfattare är Marica Leone, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Forskningen har finansierats inom ramen för EU:s Horizon 2020 forskningsprogram. Marica Leone är anställd av Janssen, Johnson & Johnson.

Publikation: “Association of youth depression with subsequent somatic diseases and premature death,” Marica Leone, Ralf Kuja-Halkola, Amy Leval, Brian M. D’Onofrio, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Sarah E. Bergen, JAMA Psychiatry, online december, 2020, doi: december 2020

För ytterligare information om denna studie läs mer på www.ki.se Läs mer här

För frågor om studien kontakta:
Sarah E Bergen, forskare, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Tel: 08-524 861 25, e-post: sarah.bergen@ki.se

För mer information kontakta Johan Dahlin, Communications & Public Affairs Manager jdahlin1@its.jnj.com eller 072-553 92 30.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • depression

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.