Johanneberg Science Park i nytt partnerskap med Volvo Cars

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 09:00 CEST

Johanneberg Science Park har undertecknat ett partneravtal med Volvo Cars i syfte att stärka mobilitetens roll i framtida samhällsbyggnadsprocesser. Genom att utveckla och testa nya mobilitetslösningar i samverkan med till exempel bygg- och bostadsbolag, akademi och offentliga aktörer vill man hitta nya vägar framåt för såväl en hållbar stadsutveckling som för en västsvensk bilindustri i framkant.

10 miljoner till testbädd för skötsel av grönytor

Nyheter   •   Maj 07, 2020 09:00 CEST

Satsningen på testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg fortsätter med stöd av Vinnova, som beviljat ytterligare finansiering under tre år till projektet. Genom digitalisering vill man skapa ett helt nytt genomgripande system och helhetskoncept för skötsel av grönytor och två av Göteborgarnas mest älskade parker, Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, är redan uppkopplade.

Studenter hjälper Göteborg att bli smartare

Nyheter   •   Mar 31, 2020 09:00 CEST

Nu kan göteborgarna rösta på vilket innovativt förslag som ska vinna Gothenburg Smart City Challenge. Tävlingen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers, och den arrangeras som en delkurs för tredjeårseleverna i industriell ekonomi.

​ Utred ett svenskt plastreturraffinaderi bums!

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 12:01 CET

Mer plast måste återvinnas och ingå i cirkulärt system, det är de flesta överens om. För att uppnå det behövs ett så kallat plastreturraffinaderi som kan återvinna plasten kemiskt. Förutsättningarna för detta diskuterades nyligen vid ett frukostseminarium i Sveriges Riksdag. Initiativtagarna vill se att politikerna utreder frågan snarast, så att Sverige kan visa vägen i den hållbara omställningen

Ny teknik för plaståtervinning öppnar dörren för returraffinaderi i Västsverige

Nyheter   •   Okt 25, 2019 15:57 CEST

Nyheten att en forskargrupp på Chalmers har tagit fram en effektiv process för att bryta ner allt plastavfall till molekylnivå välkomnas av Västsvenska Kemi- och Materialklustret, som arbetar för etableringen av ett plastreturraffinaderi i Stenungsund. Framgångsrika tester i Chalmers Kraftcentral visar att man genom så kallad ångkrackning kan få fram nya plastmaterial utan att tappa kvalitet.

Pressinbjudan: Träffa gräddan i bioekonomi-Sverige 23-24 oktober i Göteborg!

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 07:27 CEST

Klimatomställningen ställer krav på nya, biobaserade innovationer. På Bioekonomiriksdagen 2019 presenteras utveckling inom biobaserade material, produkter och drivmedel. Välkommen att ta del av det senaste inom biobaserad forskning och produktion.

Lokala energisystem – en viktig pusselbit i energiomställningen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2019 12:00 CEST

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även för att ta hand om en växande andel energi från förnybara källor. Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) har byggt ett sådant system och därmed flyttat fram positionerna för lokala energisystem som en möjlig pusselbit i energiomställningen.

Trädgårdsföreningen blir testbädd för framtidens parker

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 09:00 CEST

Göteborg sjösätter ytterligare en testbädd för att framtidssäkra staden. Testbädden Hållbara Smarta Parker, är avsedd att testa och utveckla lösningar för en fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor.

Pressinbjudan: Lokala energisystem – en viktig pusselbit i energiomställningen

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 09:00 CEST

När samarbetsprojektet Fossil-free Energy Districts (FED) går i mål den sista oktober har vi lyckats etablera den första lokala energimarknaden som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla. Välkommen till en eftermiddag där projektets parter, tillsammans med externa experter, diskuterar sina lärdomar utifrån en global kontext!

Bostadsminister Per Bolund besöker Johanneberg Science Park

Nyheter   •   Sep 26, 2019 09:11 CEST

Tillsammans med våra partners HSB och Riksbyggen välkomnar vi bostadsminister Per Bolund (MP) under fredagen den 27 september. Bolund kommer att besöka HSB Living Lab och Brf. Viva och ta del av de innovationsprojekt som pågår där.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Johanneberg Science Park

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

Adress

  • Johanneberg Science Park
  • Sven Hultins plats 2
  • 412 58 Göteborg