Gå direkt till innehåll

Frukostseminarium: Sol och dagsljus - livsviktigt! - Max Tillberg, Bengt Dahlgren

Tid 30 September 2015 07:30 – 09:00

Plats Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2, Guldhuset, Göteborg

Sol och dagsljus har stor betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Det gör att vi känner oss piggare och gladare. Trenden med stadsförtätning och förbättrad energiprestanda i byggnader sker på bekostnad av tillgången till dagsljus. För att säkerställer vårt livsviktiga dagsljus har kraven i den nya utgåvan av Boverkets byggregler blivit betydligt tuffare.

Kategorier

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö.

Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, IC Energy AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg
Sweden