Gå direkt till innehåll
Skiss JSP2 av Tengbom Arkitekter
Skiss JSP2 av Tengbom Arkitekter

Nyhet -

Akademiska Hus planerar innovationsarena på Johanneberg Science Park

En innovativ byggnad för innovation är målet när Johanneberg Science Park etapp 2 planeras. JSP2 är Akademiska Hus första byggnad med ett eget innovationsprogram för både byggprocessen och dess fortsatta liv som innovationsarena. Här ska det senaste testas inom en rad områden för att skapa en innovativ och hållbar byggnad som blir en värdeskapande mötesplats för hyresgäster, akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Nyligen färdigställde Chalmersfastigheter etapp 1 av utvecklingen i området och just nu planeras Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) - en 10 600 kvadratmeter stor kontors- och forskningsbyggnad som blir en samverkansmiljö där hyresgäster och partners deltar i utvecklings- och innovationsprojekt.

– I JSP2-projektet vill vi utmana både oss själva, våra leverantörer, hyresgäster och partners till att vara innovativa och leverera mer än det som är standard. För Akademiska Hus handlar det inte bara om att skapa en innovativ byggnad utan även om att utveckla branschen och vår egen verksamhet till att vara än mer innovativ, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst.

Johanneberg Science Park etapp 2 är det första projektet som planeras med Akademiska Hus nyligen framtagna innovationsstrategi som grund. Ur strategins innovationsområden har tre innovationsutmaningar formulerats för JSP2.

  • För det första vill Akademiska Hus, med avstamp i bolagets kunnande inom lärandemiljöer, skapa flexibla och digitala arbetsplatser. Utmaningen när JSP2 nu planeras är att skapa lärandemiljöer och arbetsplatser som tar tillvara digitaliseringens möjligheter samt möter framtidens krav på flexibilitet och effektivitet samtidigt som individens behov tillgodoses.
  • Den andra utmaningen handlar om värdeskapande mötesplatser. Hur bör gemensamma samverkansytor utformas både inne och ute? Vilka funktioner och vilken service ska dessa ytor innehålla för att skapa värden för en mångfald av människor och aktörer?
  • Den tredje utmaningen fokuserar på byggnaden. Hur ska byggnaden utformas för att vara robust mot framtida klimatutmaningar? Hur ska byggnaden och dess system utformas för att minimera resursförbrukningen samt minimera koldioxidavtrycket både i produktions- och driftsskedet?

– Vi är mycket positiva till att JSP2 utvecklas till en innovationsarena, det blir ytterligare en test- och demonstrationsmiljö som stärker området. JSP2 är ett kvitto på att vi gör rätt saker och är på rätt väg som science park. Vi vill nu bredda mångfalden i branschetableringen så att fler kan bidra in i samhällsbyggnadsprocessen, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Byggstart för JSP2 är inte beslutad men beräknas till våren 2017 och inflyttning är beräknad till våren 2019. När byggnaden är färdigställd ska den fortsätta att användas som innovationsarena.

För närvarande pågår rekrytering av hyresgäster.

Fakta om projekt JSP2

JSP2 är ett samverkansprojekt med Akademiska Hus, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Chalmers tekniska högskola. Akademiska Hus innovationsarbete sker i samverkan med Urban Innovation, Tengbom Arkitekter och Johanneberg Science Park. Byggplanering genomförs av Akademiska Hus i samarbete med ByggDialog AB.

Byggstart: ej fastställt (prel. våren 2017)
Färdigställande: ej fastställt (prel. våren 2019)
Bruttoarea: cirka 10 400 kvadratmeter
Certifiering: Miljöbyggnad Guld
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Entreprenör: ByggDialog AB

Högupplösta skisser på JSP2 finns att ladda ner härhttp://mynewsdesk.com/se/pressroom/akademiska_hus_ab


För mer information:

Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Tel: 0702-59 24 53
E-post: Birgitta.HohlfaltvanDalen@akademiskahus.se

Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
Tel: 0708-16 75 94
E-post: mats.bergh@johannebergsciencepark.com

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus

Tel: 0706-16 24 18

E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 67,3 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 18 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg