Gå direkt till innehåll
Kungsparken / Foto: Frida Winter
Kungsparken / Foto: Frida Winter

Nyhet -

Bättre luftkvalitet med göteborgarnas hjälp

Göteborgare som ofta vistas i eller passerar igenom Kungsparken i Göteborg kan nu delta i en nordisk studie för att förbättra luftkvaliteten i staden. Genom att pussla ihop olika typer av mätresultat med medborgarnas upplevelser är ambitionen att skapa en dialog kring hur man kan stadsplanera utifrån ett luftkvalitetsperspektiv.

Sedan våren 2021 har ett antal sensorer varit utplacerade runt om i Kungsparken. Det är forskningsprojektet NordicPATH som just nu kartlägger luftföroreningar genom att samla in och mäta luftens partiklar och halten av kvävedioxid.

Bättre luftkvalitet med göteborgarnas hjälp
− Under hösten hoppas vi att få hjälp av allmänheten med att komplettera resultaten av mätningarna med de fasta sensorerna som vi redan satt upp. Vi kommer att låta ett antal göteborgare få låna sensorer som mäter luftkvalitet som de till exempel kan fästa på sin cykel eller barnvagn. Vi letar i första hand efter personer som ofta rör sig igenom Kungsparken, säger Jonathan Westerlund, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborg Stad.

Projektet har tagit fram en enkät där de hoppas få svar på hur medborgarna upplever Kungsparken och luftkvaliteten. Alla intresserade göteborgare som ofta besöker parken kan besvara frågorna i enkäten, och det går att vara anonym. Man kan även anmäla sitt intresse för att delta ytterligare genom att låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten när man rör sig i staden och i Kungsparken.

Miljömål att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö
I Göteborg Stads miljö- och klimatprogram är ett av miljömålen att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö och ett av delmålen är att öka luftkvaliteten. Göteborgs Stad samverkar inom olika initiativ med akademi, medborgare och näringsliv för att hitta innovativa lösningar. Samarbetspartners för mätningarna i Kungsparken är Göteborgs Stad och IVL Svenska Miljöinstitutet.

− Vi hoppas på att få till en dialog mellan medborgare, forskare och tjänstepersoner i staden. Genom att pussla ihop olika perspektiv kan vi kanske säga något om exponeringen av luftföroreningar för besökare i parken och se om man kan göra något i planeringen av parken som gör det bättre för besökaren ur ett luftkvalitetsperspektiv, säger Ågot Watne, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hållbara smarta parker
Forskningsprojektet NordicPATH har fokus på medborgardialog och flera nordiska städer ingår. I Göteborg har man dessutom valt att göra testerna inom ramen för Hållbara Smarta Parker, ett samarbete där stadens olika grönytor används som testbäddar för att testa och utveckla hållbara och innovativa arbetssätt.

− Samarbetet med Hållbara Smarta Parker gör att vi till exempel kan få tillgång till lyktstolpar som vi kan sätta sensorerna på. Det hjälper oss också med att få fördjupad kunskap kring lösningar som är intressanta och relevanta för Göteborg, säger Ågot Watne.

Länk till enkäten Vi vill gärna veta hur du använder och upplever Kungsparken!
https://new.maptionnaire.com/q/2jlm9gte4uzw

Länk till film Bättre luftkvalitet med din hjälp
https://www.youtube.com/watch?v=lu8VcudYzwI

Film från Kungsparken i Göteborg där Ågot Watne, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, intervjuas.
Ågot Watne sätter tillsammans med Jonathan Westerlund från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad upp sensorer i parken. Det är små runda sensorer som sitter i ”plasthattar” på lyktstolpar runt om i Kungsparken.

För frågor kontakta
Jonathan Westerlund, miljöutredare, miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
e-post: jonathan.westerlund@miljo.goteborg.se
telefon: 073-311 20 53

Ågot Watne, PhD, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
e-post: agot.watne@ivl.se
telefon: 010-788 66 10

Fakta om samarbetsprojekt Hållbara Smarta Parker
Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: idrotts- och föreningsförvaltningen, park- och naturförvaltningen, lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park samt Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. Projektet finansieras av Vinnova samt egen finansiering från deltagande partners.

https://smartaparker.johannebergsciencepark.com

NordicPATH https://nordicpath.nilu.no

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Relaterat material

Relaterade nyheter

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg