Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Björn Westling tar plats på Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är en Science Park med en tydlig profil mot små och medelstora företag i motsats till nästan samtliga andra Science Parks i Sverige. Dessutom är upplägget att arbeta intensivt med ett mindre antal utvalda företag spännande och nyskapande. Med Björn Westling finns nu musklerna att dra igång arbetet på allvar.

Björn Westling började på Johanneberg Science Park i mars i år och kommer arbeta med att utveckla förutsättningar för små och medelstora företag (SMF) att växa. Björn kommer närmast från Swerea IVF.

Varför valde du Johanneberg Science Park?
- Jag har arbetat mycket med småföretagsfrågor på Swerea IVF under mer än 10 års tid och det känns som en logisk fortsättning att nu ägna sig åt det på heltid i en organisation som har ambitiösa planer på att bygga ett unikt erbjudande till framgångsrika små och medelstora företag.

Vilka möjligheter ser du ur SMF-perspektiv med sammanhanget i ett kluster av samverkande parter både akademi, näringsliv och samhällsaktörer?
- En ständig slutsats från olika kartläggningar av innovationssystemet för SMF är att företagen har svårt att hitta i systemet, man upplever att det finns väldigt många och ibland otydliga aktörer. En viktig uppgift för Johanneberg Science Park blir att vara en lots och vägvisare i denna djungel av organisationer, initiativ och projekt. Det finns också behov av att vara ett gränssnitt mellan stora företag och de mindre, att vägleda i kontakterna med offentliga och privata finansiärer samt att erbjuda SMF möjligheter att delta i projekt som skapas av de olika parterna.

Vad blir ditt viktigaste bidrag till att bygga upp Johanneberg Science Park?
- Jag vill bygga upp en vital SMF- verksamhet där Johanneberg Science Park tillsammans med andra aktörer på ett effektivt och övergripande sätt kan bidra till att små och medelstora företag i vårt område kan utvecklas och växa. Jag vill också verka för att vi skapar breda kanaler mellan akademi och företag, ökat samarbete mellan kunskapsleverantörerna och ökad tydlighet, allt för företagens bästa.

Vad är Johanneberg Science Parks viktigaste roll med SMF företag på 5-10 års sikt?
- Johanneberg Science Park skall bli en naturligt partner för små och medelstora företag som vill växa och utveckla sin verksamhet i samarbete med de bästa kunskapsleverantörerna och kunna dra nytta av den ”hot spot” för innovation, kunskap och nätverkande som kommer att uppstå inom Johanneberg Science Park. 

Mer om Björn

  • Examen Teknisk Fysik Chalmers 1982
  • Arbetat på större och mindre företag med utveckling inom laser- och optofiberteknik, optisk mätteknik och elektronik, försäljning och marknadsföring samt företagsledning. 
  • Arbetat de senaste 12 åren på Swerea IVF som forskare och konsult inom produktionsteknik, företagsutveckling och innovation.
  • utvecklat och lett EU- och nationella projekt inom området. Har utvecklat och lett nätverket ”Industriell Dynamik” som arbetar med uppsökande innovationsstöd till industriella små och medelstora företag i Västra Götaland.
  • Diplomerad Teknikmäklare
  • styrelseledamot i SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support)

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708