Skip to main content

De fem hållbarhetsutmaningarna för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar

Nyhet   •   Maj 10, 2019 11:06 CEST

Bild: Building Future Institute

På grund av klimatavtalen står bostadsrättsföreningar och hyresvärdar inför stora utmaningar de kommande åren för att göra bostadsbeståndet hållbart före 2050. De nuvarande renoveringslösningarna till Nollenergihus är alltför dyra och klarar inte av att förbättra alla bostäder i tid, vilket gör hållbarhetsövergången näst intill omöjlig. Hyresvärdarna måste fortfarande tillhandahålla tillräckligt prisvärda och bra bostäder för sina hyresgäster! I hus som är CO2-neutrala. Vilka är utmaningarna som bostadsföretagen kämpar med och vilka lösningar finns på problemet?

1. Med nuvarande tillvägagångssätt kommer hyresgäster inte att ha råd med sina energikostnader och hyra

På grund av de fortsatt ökade energikostnaderna kan hyresgästerna till slut inte betala sin hyra. Energifattigdom är ett utbrett problem i hela Europa, eftersom mellan 50 och 125 miljoner människor inte kommer att ha råd med termisk komfort inomhus. En gemensam europeisk definition existerar inte, men många medlemsstater erkänner omfattningen av den socioekonomiska situationen och dess negativa inverkan som kan orsaka allvarliga hälsoproblem och social isolering. Hur kan vi förhindra att denna situation uppstår?

2. Nuvarande tillvägagångssätt gör investeringar för stora

I städerna är det redan bostadsbrist. Antalet hushåll för en till två personer ökar. Dessutom uppmanas människor att leva självständigt så länge som möjligt. De närmaste åren uppmanas företag, bland annat av regeringar, att bygga ytterligare fler fastigheter och nya hus. Samtidigt måste befintliga fastigheter renoveras för att göras mer hållbara, vilket gör investeringsuppgiften enormt stor. Därför måste regeringarna bidra med pengar. Till exempel bidrar bostadsföretag i Nederländerna till att göra 100 000 bostäder oberoende av gas. För att möjliggöra planen lägger regeringen till 500 miljoner euro till de miljarder som företagen investerar. Hur kan vi se till att både hållbara renoveringar och byggande av nya hus kan utföras?

3. Nuvarande projektfokus hindrar större omställning till hållbarhet

Det tillvägagångssätt som nu används kan resultera i den så kallade inlåsningseffekten. På grund av att åtgärder kontinuerligt staplas på varandra tas inte de stora steg som är nödvändiga. Dessutom måste infrastrukturen för gas, el och värme bibehållas. Det fossila beroendet förblir oacceptabelt stort.

För närvarande är priserna på renoveringar till nollenergistandard så höga att renoveringarna inte blir lönsamma trots investeringsstöd. Detta kräver lägre priser och mer standardiserade renoveringslösningar och renoveringspaket. Det enda sättet att göra detta är när bostadsföretagen är villiga att engagera sig med investerare och tillsammans investera i produktutveckling, produktionsanläggningar och industrialisering, vilket leder till betydligt lägre priser och bättre produkter. Hur kan vi se till att förena krafterna för att nå klimatavtalen?

4. Allvarlig brist på tillgänglig arbetskraft nu och i framtiden

Byggbranschen står inför en allvarlig brist på arbetskraft som bara kommer att öka under de kommande åren. De traditionella sätten att bygga innebär fortfarande tusentals arbetare på byggarbetsplatserna. Denna personal är redan svår att hitta. Vi måste hitta innovativa sätt för hur arbetet kan utföras. Detta kräver mer standardiserade sätt att producera och renovera. Hur kan vi göra det?

5. Nuvarande projektfokus kommer inte att leda till den massproduktion som krävs

Den nuvarande projektbaserade strategin hos fastighetsägarna är för dyr och för småskalig. Det saknas tvärfunktionella renoveringsprodukter med professionella hanteringsprocesser inom alla branscher, garanterade besparingar, garanterade kostnader och en betydligt kortare avskrivning. Fastighetsägarna måste ta en annan roll som kund och se längre än till varje enskilt projekt med sina egna anbudsförfaranden och upphandlingskrav. Att tänka och agera i byggflöden snarare än projektflöden. Detta innebär mer samarbete med andra företag och fleråriga investeringar som minskar transaktionskostnaderna väsentligt och möjliggör en positiv inverkan på pris, kundnöjdhet och effektivitet (minskar felkostnader). Hur kan vi se till att fastighetsägarna är villiga att se bortom sina egna organisationer och gränser?

Lösningen är: INDU-ZERO-strategin!

Interreg North Sea Region erbjuder lösningen på dessa utmaningar och den heter: INDU-ZERO. INDU-ZERO-projektet, som också finansieras av EU, är ett samarbete mellan sex länder (Nederländerna, Belgien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och Norge) med lokala myndigheter, utbildningsinstitutioner och industrirepresentanter som partners. INDU-ZERO har som mål att utveckla en plan för en fabrik som kan producera renoveringspaket till hälften av kostnaderna och öka kapaciteten till 15 000 paket per år. Denna innovativa fabrik kan byggas i de olika deltagande länderna efter projektets slut (från och med 2021) vilket gör det möjligt att nå klimatmålen. Låter bra, eller hur? Men det krävs mod för att delta. Är du med? Följ INDU-ZERO och fundera tillsammans med oss på framtidens lösningar!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.