Gå direkt till innehåll
Foto: Per Pixel Petersson / Göteborg & Co
Foto: Per Pixel Petersson / Göteborg & Co

Nyhet -

10 miljoner till testbädd för skötsel av grönytor

Satsningen på testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg fortsätter med stöd av Vinnova, som beviljat fem miljoner kronor under tre år till projektet. Genom digitalisering vill man skapa ett helt nytt genomgripande system och helhetskoncept för skötsel av grönytor och två av Göteborgarnas mest älskade parker, Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, är redan uppkopplade.

Genom digitala sensorer i marken och på maskiner, tillsammans med högupplösta satellitbilder, hoppas man kunna skapa en helhetsbild som gör att man kan arbeta mer behovsstyrt samt lägga grund för skiftet till en elektrifierad maskinpark.

— ­Vi vill gå från ett arbetssätt där vi utför olika uppgifter enligt ett regelbundet tidsschema till att göra insatser när de verkligen behövs. Detta blir ju möjligt om vi har digitala sensorer som kan ge oss information om till exempel fuktighet i marken och ljusinsläpp på olika platser. Denna information, tillsammans med data som visar hur våra maskiner används, blir också en viktig komponent när vi ska ta steget mot en fossilfri maskinpark, säger Mats Pervik på Göteborgs Stads Leasing som leder projektet.

Testbäddarna som redan installerats i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen är en del av samarbetet Hållbara Smarta Parker som initierades av Johanneberg Science Park, Husqvarna, park- och naturförvaltningen samt ett antal övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, under 2018. Med den nya finansieringen, där Vinnova bidrar med fem miljoner kronor och medverkande partners skjuter till ytterligare fem miljoner kronor, vill man fördjupa och bredda satsningen med fler aktörer. Ett viktigt tillskott är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som bidrar med vetenskaplig utvärdering och analys.

— Grönytor är en viktig del av människors välbefinnande, inte minst i urbana miljöer, Målsättningen är förstås att genom effektiv användning av resurser kunna fortsätta underhålla dessa viktiga andningshål i en växande stad, men även att öka biodiversitet och minska skötselns miljöpåverkan. Testbädden vi bygger upp kommer att vara en öppen arena där vi välkomnar olika aktörer som vill prova innovativ teknik, tjänster eller arbetsmetoder som kan stötta dessa mål, säger Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park.


Kontakt

Mats Pervik
Affärsenhetschef Service och utveckling, Göteborgs Stads Leasing
Telefon: +46 31 368 49 16
Email: mats.pervik@gsl.goteborg.se

Evdoxia Kouraki
Projektledare, Johanneberg Science Park
Telefon: +46 709 32 92 17
Email: evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com


Hållbara Smarta Parker
Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, (park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, Lokalförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB), Johanneberg Science Park , Husqvarna ABDecerno AB och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det initiala arbetet med att utveckla testbädden har finansierats av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) och letts av Johanneberg Science Park. Projektet finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner kronor av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners bidrar med ytterligare 5 miljoner.

Läs mer om Hållbara Smarta Parker >>

Vinnovas offentliggörande >> 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg