Gå direkt till innehåll
Förhandsvisning av A Working Lab –  Sveriges intelligentaste byggnad

Nyhet -

Förhandsvisning av A Working Lab – Sveriges intelligentaste byggnad

Akademiska Hus bjuder in media till en exklusiv visning av kontors- och innovationsarenan A Working Lab som snart står klar vid Johanneberg Science Park på Chalmers i Göteborg. I fokus för dagen är också de totalt 16 innovationsprojekt som pågått under hela bygget med huset som testbädd och som resulterat i att vi har skapat landets mest intelligenta byggnad.

Datum: tisdagen den 18 juni 2019
Tid:
kl 09.00-12.15
Plats:
Ljusgården Samhällsbyggnadshuset, Chalmers, Sven Hultins gata 6, Göteborg

I nära samarbete med RISE, ÅF, Byggdialog, Chalmers, Chalmersfastigheter, IVL, Johanneberg Science Park och FOG Innovation har Akademiska Hus utvecklat A Working Lab - en helt unik plats för innovationsom utmanar det traditionella och laborerar med framtidens kontor och lärandemiljöerdär akademi, näringsliv och samhällsaktörer möts.

I september flyttar de första hyresgästerna in i de nära 12 000 m2 stora lokalerna, men redan nu erbjuds media en möjlighet att få en guidad tur genom byggnaden och en presentation av de innovationsprojekt som bedrivits under byggnadens framväxt. Presentationerna sker parallellt inom fyra olika ämnesområden och representanter från samtliga samarbetspartners finns på plats.1. Energi- och resurseffektiva teknikerI A Working Lab testas PCM-teknik för lagring av kyla, elförsörjning med DC-nät och solceller. Huset är också en del av den digitala energihandelsplatsen FED och fungerar som testbädd i EU-projektet IRIS.

2. Infrastruktur och digitalisering
Vad betyder digitaliseringen för fastighetsbranschen? Mycket händer redan nu men vilka möjligheter och utmaningar väntar? A Working Lab har en digital infrastruktur som är redo att leverera framtidens digitala fastighetstjänster.

3. Nya miljöer för lärande och arbete
Hur skapar man möjligheter för människor att tänka nya tankar, mötas och göra tillsammans? I A Working Lab ryms ett helt nytt koncept för samverkan. Miljöer som Learning Lab, Makerspace, Co-working och Mellan-rummets utemiljö möjliggör nya flexibla arbetssätt.

4. A Working Lab - ett kontorshus i trä
En av samhällets stora utmaningar är att bygga hållbart med minskad klimatpåverkan, där trä växer som byggmaterial även för större byggnader. I A Working Lab har vi utforskat hur vi kan nyttja träbyggandets styrkor och begränsa svagheterna så mycket som möjligt. Till exempel är stommen byggd helt utan vädertält och olika akustiklösningar har utforskats för optimala ljudmiljöer.

Vid anmälan, meddela gärna om du vill vara med på hela eller delar av dagen samt om det är något ämnesområden som är av särskilt intresse. Möjlighet till enskilda intervjuer och foto/filmningstillfälle finns.

Välkommen!

För anmälan och mer information kontakta:Malin Ferm, presschef Akademiska Hus

Tel: 0706-16 24 18

E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö.

Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, IC Energy AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg
Sweden