Gå direkt till innehåll
"European Week of Regions and Cities" i Bryssel där vinnarna offentliggjordes 161012.
"European Week of Regions and Cities" i Bryssel där vinnarna offentliggjordes 161012.

Nyhet -

Göteborg ska testa innovativ energiförsörjning - 50 miljoner från EU gör projektet möjligt

EU vill ge Europas städer chansen att testa nya innovativa lösningar för utmaningar som migration och energi. I stor konkurrens har Göteborgs Stads ansökan blivit utvald. Projektet ska pröva nya sätt att använda energi på och drar förhoppningsvis igång i Göteborg tidigt nästa år. Johanneberg Science Park har den koordinerande rollen för projektet på uppdrag av staden.

378 projektförslag från 24 länder skickades in till EU:s nya finansieringsprogram Urban Innovative Actions, UIA. Det handlar om att testa nya, spännande – och lite mer riskfyllda – idéer som i slutändan kan ge en verklig positiv förändring för medborgarna.  

Göteborg Stad har nu fått veta att deras projekt är ett av 18 som har kvalificerat sig för finansiering. Det handlar om cirka 50 miljoner kronor.

– Jättekul. Alla som är med tycker att det är väldigt spännande. Det har varit en relativt enkel resa att få ihop grupperingen av företag. Det som är unikt är att vi är så pass många ihop om en sådan här idé, där helhetssyn på stadens energisystem och miljön helt står i fokus, säger Björn Gustafsson, programansvarig för stadsutveckling på Göteborg Energi, som är en partner i projektet.

Det fanns fyra teman att söka finansiering för: migration, energi, fattigdom i städer och social integration. Göteborgs projekt handlar om energiförsörjning.

Handelsplats för energi
Vad är det då som ska testas? FED-projektet, The Fossil Free Energy District, som Göteborgs Stad valt att kalla det, vill pröva nya lösningar som leder fram mot det fossilfria samhället. På Chalmers Campus Johanneberg vill man prova ett nytt sätt att överföra och handla med överskottsenergi. Kort sagt ta vara på all överskottsenergi och överföra den mellan de cirka 50 olika byggnaderna i området. 

– Man slipper tillföra primär energi utan använder i stället först det överskott som finns i fastigheten som annars hade blivit en förlust. Det handlar om att skicka över direkt eller att mellanlagra energin på olika sätt, förklarar Björn Gustafsson.

Det som gör hela grejen speciell är att det ska skapas en handelsplats. Det kommer sättas ett värde på den energi man delar med sig av.

 – Det behövs ekonomiska incitament. 

Nu går vi in i slutförhandlingar så ännu finns inget skriftligt kontrakt på finansieringen, påpekar Irene Svensson, ansvarig för internationella relationer vid Johanneberg Sience Park. 

- Det är några förtydliganden som ska åtgärdas i projektbeskrivningen. 

– Det handlar mest om mjuka saker och jag kan inte tro annat än att allt går i lås, säger Iréne Svensson.

Fakta: FED-projektet
FED står för ”The Fossil Free Energy District”
Partner i projektet: Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Göteborgs Energi, Business Region Göteborg, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, Chalmers, SP, Ericsson och Johanneberg Science Park. Johanneberg Science Park har den koordinerande rollen för projektet på uppdrag av staden.

Urban Innovative Actions,UIA

Kontaktperson för projektet:
Iréne Svensson, Johanneberg Science Park
0769 41 71 30
irene.svensson@johannebergsciencepark.com 

Kontaktperson för tekniska frågor:
Björn Gustafsson, Göteborgs Energi
0730 43 69 29
bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg