Gå direkt till innehåll
Susanne Ollila, professor på Chalmers
Susanne Ollila, professor på Chalmers

Nyhet -

Kollaborativ innovation - för ökad Innovationsförmåga

Att samverkan är nyckeln till framgång vet vi. Trixet är hur - och att våga samskapa och utvecklas på vägen, för att få störst effekt och att ge bästa möjliga förutsättningar för nytänkande och innovation. Genom nya  medel från Vinnova får vi möjlighet att fördjupa oss i ämnet och utveckla våra gemensamma förmågor i ett nytt samarbetsprojekt.

I komplexa sammanhang med många aktörer där samskapande (co-creation) är en nyckelfaktor för framgång behövs nya former för ledning och organisering. Grundidén i detta projekt är att vidareutveckla kollaborativ innovation som en väg att öka innovationsförmågan.  

Syftet är att öka förmågan att leda och organisera och att samtidigt utveckla vetenskaplig och teoretisk kunskap genom att växelverka med pågående samarbetsprojekt. Och att sprida våra kunskaper.

Partners är Johanneberg Science Park och Ecoplan, som båda leder och organiserar kollaborativ innovation som kärnverksamhet, Chalmers forskargrupp Managing In Between, som är ledande och har publicerat 20-talet vetenskapliga artiklar inom området, samt Riksbyggen och Volvo. Två större samverkansprojekt kommer att användas som praktikfall: 

  • Positive Footprint Housing/Brf Viva (leds av  Riksbyggen)
  • ElectriCity 

Dessa projekt involverar tillsammans mer än tjugo aktörer och omsätter mer än 500 milj kr.

-  Vårt projekt fokuserar på två frågor: vad kollaborativ innovationsförmåga är och hur ledning och organisering av den kan utvecklas. Med ett aktionsforskningsupplägg kommer vi forskare vara ute mycket på fältet och närvara vid ordinarie arbetsgrupps-, koordineringsgrupps- och styrgruppsmöten och intervjua aktörer som deltar och utifrån våra observationer och analyser kontinuerligt samtala med de koordinerande ledningsgrupperna, säger Susanne Ollila, professor på Chalmers.

Projektet leds av Johanneberg Science Park,  startar i höst och pågår under två år. Resultat och nya kunskaper kommer direkt och indirekt att nå och kunna användas av ett stort antal aktörer. En viktig motor i detta är projektets design, dvs användandet av två stora samarbetsprojekt som redan engagerar många parter.

Kontakt för frågor: bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

Mer information:

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg