Gå direkt till innehåll
Vad händer när bostäderna kräver mindre energi?

Nyhet -

Vad händer när bostäderna kräver mindre energi?

Hållbart boende i framtidens energisystem. Namnet säger vad Göteborg Energi och Johanneberg Science Parks samarbetsprojekt handlar om. Deltagande i HSB Living Lab och Positive Footprint Housing ska visa hur det kan gå till.

Våren 2014 fick Göteborg Energi frågan om man ville bli ingå i ett samarbetsprojekt kring HSB Living Lab på Chalmersområdet och Positive Footprint Housing.

Det senare är ett forsknings-, utbildnings- och bostadsprojekt lett av Riksbyggen. Hittills har arbetet med fokus på social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan resulterat i bostadsrättsföreningen Viva som börjar byggas i höst på Södra Guldheden.

- Det kändes väldigt naturligt för oss att vara med. Dels är vi delägare i Johannebergs Science Park och dels har vi samarbetat länge med Chalmers inom forskning, säger Claes Sommansson, forsknings- och utvecklingsstrateg på Göteborg Energi.

Genom deltagandet vill Göteborg Energi bland annat testa vad som händer när bostäderna kräver allt mindre energi samtidigt som en växande del av fordonstrafiken går från fossila bränslen till el. Hur kombinerar man det med att väderberoende energikällor som solkraft och vindkraft får större betydelse?

- En huvudfråga är hur ett hållbart boende fungerar i framtidens energisystem. Vi vill undersöka hur man kan skapa smarta elnät och hur de kan samverka med fjärrvärmenätet och möjligheterna till värmelagring för att utjämna en mer varierad elproduktion. Då kan fjärrvärmeproduktionen styras också utifrån elbehov och inte enbart av värmebehoven, säger Claes Sommansson.

Genom forskning som Göteborg Energi gjort tillsammans med Chalmers vet man redan att variationerna i fjärrvärmekonsumtionen kan minskas väsentligt genom värmelagring i väggar, golv, tak och vattenburna radiatorsystem i byggnaderna som är anslutna till fjärrvärmenätet.

Det skulle kunna innebära att fjärrvärmeproducenterna i framtiden inte behöver använda fossildrivna reservpannor när halva Göteborg tar sin morgondusch samtidigt. Resultatet blir mindre miljöbelastning och lägre kostnader.

- Vi tyckte att det lät häftigt redan när Johanneberg Science Park och deras samarbetsparter berättade om planerna för HSB Living Lab och Positive Footprint Housing. Det lät som en plattform som skulle ge oss många möjligheter, säger Claes Sommansson.

I HSB Living Lab samarbetar Göteborg Energi med Chalmers och IT-företaget Tieto för att mäta energiförbrukningen detaljerat. Huset, där de första hyresgästerna flyttar in i juni 2016, ska förses med ungefär 2000 olika mätare och sensorer.

Mycket av det som händer i lägenheterna ska mätas och registreras: hur länge en mobil laddas, hur ofta, hur länge och vid vilka tider på dygnet fönster öppnas. Och massor av andra saker. Allt för att i framtiden kunna effektivisera och minska energianvändningen.

Även luftkvalitet, temperatur och mängden koldioxid registreras kontinuerligt i rummen. Förutom sensorer och mätare har experimenthuset försetts med ungefär 15 000 meter kabel.

I tio år ska huset på Chalmersområdet bebos av studenter och forskarfamiljer som genom sin livsföring bidrar till kunskap som kan forma framtidens boende.

- De data vi kommer att få möjliggör en rad olika projekt. Ett exempel är att visualisera energiförbrukningen för de boende, vilket vi tror kommer skapa större medvetenhet om hur man kan leva mer hållbart. Vi kan experimentera med ny energiteknik och se till att den blir beprövad och så småningom når ut på byggmarknaden, säger Claes Sommansson.

Bland annat kommer man testa att värma upp lägenheterna med enbart fjärrvärmesystemets returvatten (som redan värmt upp intilliggande fastigheter) som håller en temperatur på 45 grader (istället för 90 grader i det inkommande vattnet).

- Distribution av fjärrvärme vid lägre temperaturer, särskilt till nya områden med lågenergihus, kan bland annat möjliggöra mindre värmeförluster, bättre utnyttjande av spillvärme och enklare integrering av lokala värmekällor, säger Claes Sommansson.

Riksbyggens bostadsrättförening Viva som uppförs inom hållbarhetsprojektet Positive Footprint Housing kommer att vara en form av plusenergihus. Genom att producera egen el via solceller ska husen över året producera mer energi än de förbrukar, exklusive hushållselen. Kunskaperna från projektet kan användas när nya områden byggs, exempelvis i Frihamnen.

Bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden kommer att ha stommar och fasader av en ny klimatsmart prefabricerad betong. Materialvalet gjordes efter noggranna studier och livscykelanalyser där de färdiga betongelementen jämfördes med platsgjutna och trämaterial.

- Allt vi lär oss av att arbeta tillsammans med HSB och Riksbyggen är kunskap som vi kan ta med oss och skala upp och använda i större områden, även befintliga bostadsområden, säger Claes Sommansson.

Ett exempel på det är att lagra el i begagnade batterier från Volvos elbussar på linje 55. Om försöken i bostadsrättsföreningen Viva faller väl ut kan konceptet komma att användas i andra sammanhang.

Förhoppningen är förstås att samarbetsprojektet ska föda fler innovativa idéer.

- Här möts många branscher i en kreativ miljö. Här finns aktörer inom fastighet, bygg, energi, fordon med mera. Det är naturligtvis väldigt bra i ett läge där vi måste hjälpas åt att hitta nya hållbara sätt att bygga hus och att förse dem med energi, säger Claes Sommansson.

Göteborg Energis vd Lotta Brännström är inne på samma spår när hon förklarar företagets deltagande i projektet:

- Det främsta uppsidan är nog själva samverkan. Att få möjlighet att samarbeta med experter från så många områden inom både akademi och näringsliv skapar inte bara en bredare förståelse, utan en närmast unik möjlighet att ta steg framåt.

Kontakt för frågor:
Claes Sommansson, forsknings- och utvecklingsstrateg Göteborg Energi, 070-7626935
Lotta Brändström, VD Göteborg Energi AB, 031-62 60 01
Ulf Östermark, ansvarig för Open Arena Energy, Johanneberg Science Park,  070-8727708

Mer information:
www.johannebergsciencepark.com/hbfe
www.goteborgenergi.se

Riksbyggens Positive Footprint Housing
www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/samhallsutveckling/samarbeten/pfh/

HSB Living Lab
www.hsblivinglab.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg