Gå direkt till innehåll
Foto: Felix Gerlach
Foto: Felix Gerlach

Pressmeddelande -

Akademiska Hus blir innovationspartner i Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park stärker nu banden till fastighetsägaren Akademiska Hus. Bolagen har sedan tidigare ett tätt samarbete för att utveckla Chalmers södra campusområde. Nu stärks ambitionen att tillsammans med övriga partners initiera och driva innovationsprojekt med fokus på fastigheter, energi och mobilitet.

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag äger, utvecklar och förvaltar Akademiska Hus kunskapsmiljöer för universitet och högskolor över hela landet. På Chalmers campus Johanneberg har bolaget sedan 2011, tillsammans med Johanneberg Science Park och Chalmersfastigheter, arbetat för att skapa ett attraktivt kluster för samhällsbyggnad på det södra campusområdet. Ambitionen nådde en höjdpunkt under 2019 när Akademiska Hus innovativa kontorssatsning A Working Lab stod klart och bolaget själva flyttade hit sitt Göteborgskontor. Johanneberg Science Park och Akademiska Hus har också goda erfarenheter av samarbete i EU-projekten Fossil-free Energy Districts (FED) och IRIS Smart Cities.

A Working Lab är namnet både på byggnaden och på Akademiska Hus koncept för co-working och flexibla mötesplatser, vars första site var Johanneberg Science Park. Redan i byggnadsfasen innehöll projektet ett flertal innovativa satsningar, exempelvis vad gäller träbyggnation, energilösningar och en digital tvilling av byggnaden. Att Akademiska Hus nu blir fullvärdig partner i Johanneberg Science Park innebär möjligheter för fler innovativa samverkansprojekt i byggnaden och på campusområdet. 

— Innovationsarenan A Working Lab är en fysisk plats där vi kan utbyta idéer och utforska framtidens teknik för en hållbar samhällsbyggnadsbransch. Här startar projekt, innovation och utveckling som sträcker sig från det lokala till det globala i nära samverkan med akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Nu ser vi fram emot att växla upp vårt samarbete med Johanneberg Science Park ytterligare och utveckla innovationsarenan tillsammans, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

— Akademiska Hus och Johanneberg Science Park delar visionen om att skapa en hållbar samhällsbyggnad genom innovation och med deras engagemang i vårt bolag får vi ytterligare skjuts framåt i vårt arbete med att formera starka samarbeten för att nå denna vision. Akademiska Hus kan dessutom med sitt nationella perspektiv bidra med mycket kunskap och möjligheter att se till att hållbara innovationer får spridning över hela landet, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Kontakt

Mats Bergh
VD, Johanneberg Science Park
Tel: +46 708 16 75 94
E-post: mats.bergh@johannebergsciencepark.com

Ulf Däversjö
Direktör Innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus 
Tel: +46 725 44 24 17 
E-post: ulf.daversjo@akademiskahus.se

Ämnen

Regioner


Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg