Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bengt Dahlgrens ny delägare i Johanneberg Science Park

Den 22 mars undertecknade Bengt Dahlgren Göteborg AB delägarskap i Johanneberg Science Park AB. Engagemanget ger en tydlig arena med koppling till samhälle och högskola för kunskapsutbyten, framför allt inom energi- och miljöområdet. 
 
Bengt Dahlgren Göteborg AB är ett bolag inom Bengt Dahlgren-koncernen, som är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag med verksamhet inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Koncernen omsätter ca 320 miljoner SEK per år har drygt 350 medarbetare som verkar i hela landet och även internationellt.
 
-          Bengt Dahlgren Göteborg AB förstärker och kompletterar på ett utmärkt vis den ägarstruktur vi eftersträvar för Johanneberg Science Park.  De blir därför en stor tillgång i vår fortsatta utveckling , säger Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.
 
Bengt Dahlgrens nationella och internationella projekt ställer krav på ständig kompetensutveckling och rekrytering. Genom Johanneberg Science Park finns närhet till studenter och möjlighet till kunskapsutbyte genom samverkansprojekt.
 
-          Vi vill vara med och utveckla en science park i världsklass inom samhällsbyggnadsområdet. För att nå dit krävs gemensamt hårt arbete, men också att alla vi ägare tillsammans sätter tydliga gemensamma mål, säger Berth Olsson, vice-vd Bengt Dahlgren Göteborg AB.
 
-          Målet är att Johanneberg Science Park ska vara det självklara kunskapscentrum dit man vänder sig för att analysera och utvärdera framtidens metoder och system för ett hållbart samhälle, såväl nationellt som internationellt, fortsätter Berth.
 
Bengt Dahlgren Göteborg AB blir delägare i Johanneberg Science Park AB tillsammans med Göteborgs Stad, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, AB Volvo, Göteborg Energi, HSB, Riksbyggen och Tyréns AB.
 
Kontakt för frågor:
Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
mats.bergh@johannebergsciencepark.com
031-772 4130
www.johannebergsciencepark.com
 
Berth Olsson, vice-vd Bengt Dahlgren Göteborg AB
berth.olsson@bengtdahlgren.se
031-720 25 43
www.bengtdahlgren.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg