Gå direkt till innehåll
Inbjudan: Lansering av handbok för praktiskt återbruk

Pressmeddelande -

Inbjudan: Lansering av handbok för praktiskt återbruk

Hur kan byggbolag återbruka mer material och produkter i både nyproduktion och renoveringsprojekt i större skala? Välkommen till Byggutmaningen Återbruks slutresultatseminarium där du får ta del av hur 11 bolag inom byggsektorn har utvecklat kompetensen inom återbrukade material och produkter i både nyproduktion och renovering! 

Du kommer också få ta del av samtal med representanter från Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Byggföretagen i väst och Civilutskottet i Sveriges riksdag, om hur återbruksarbetet kan standardiseras och samordnas för att kunna skalas upp ytterligare. Och sist – men inte minst – lanserar vi också en handbok för praktiskt återbruksarbete så att just du kan återbruka mera!

Tid: 23 juni, kl 9:00 - 10:30
Plats: Digitalt via Zoom (Maila tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com för länk)

Under senaste halvåret har 11 bolag inom byggsektorn i Västra Götaland deltagit i Byggutmaningen Återbruk, där bolagen med experters hjälp har vägletts och guidats att utveckla sitt egna bolags återbruksarbete. Delta i det här webinariet och ta del av deras tips på hur också du kan öka ditt återbruk!

Program:
9:00 Välkommen med Peter Selberg, Johanneberg Science Park och Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen i väst
9:05 Resultat och vunna lärdomar från deltagande företag
9:45 Lansering av tips för praktiskt genomförande
9:55 Hur ska arbetet fortskrida framgent och vilka behov ser vi för att skapa en mer cirkulär byggsektor? Panelsamtal med Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen i Väst, Emma Hult, ordförande i riksdagens Civilutskott (MP), Susan Runsten, Business Region Göteborg och Jenny Sjöstedt, Västra Götalandsregionen.
10:25 Presentation av höstens Byggutmanings-tema
10.30 Avslut

Seminariet sänds via Zoom och länk skickas ut innan till anmälda deltagare. Maila tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com

Bakom Byggutmaningarna står Klimat2030 - Västra Götaland ställer om och Byggföretagen i väst med Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg
Sweden