Gå direkt till innehåll
Visionsbild över Forsåkerområdet i Mölndal / Bild: Mölndala Fastighets AB
Visionsbild över Forsåkerområdet i Mölndal / Bild: Mölndala Fastighets AB

Pressmeddelande -

Innovation Forsåker utvecklas vidare med samarbeten inom energi och mobilitet

Stadsdelen Forsåker i Mölndal är i slutfasen av utvecklingsarbetet innan den första detaljplanen ska ut på granskning. Under hösten påbörjades ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Mölndal Energi och Mölndala Fastighets AB för att utveckla innovationer för hållbar samhällsbyggnad. Uppstarten följdes av en workshopserie för att identifiera vilka lösningar som kan passa in i Forsåker. Inom områdena mobilitet och energi hoppas satsningen kunna attrahera fler aktörer inom fordon- och samhällsbyggnadsbranschen till att bidra i arbetet.

Forsåker ska bli en ny stadsdel som binder ihop Mölndals innerstad och Kvarnbyn. Här finns en unik möjlighet att demonstrera och testa innovativa mobilitets- och energilösningar för framtida boende, arbetare och besökare i deras vardagliga liv. Förhoppningen är att skapa långsiktiga och klimatsmarta lösningar som kan gynna hela samhället.

Under hösten startades en workshopserie för att lyfta olika former av innovativa projektidéer som sedan kan utvecklas och implementeras i Forsåker. Aktörerna som deltog hade i uppgift att identifiera behov och möjligheter för specifika uppdrag som de sedan ska arbeta vidare med. Workshopen bestod även av att kartlägga redan befintliga resurser samt kvarvarande behov där de nu vill attrahera fler aktörer som kan engagera sig.

Ämnen som behandlades under workshopen var Framtidens mobilitetscenter, Cirkulära energisystem, Logistiklösningar som last mile- och robotlösningar, Plattformar för att dela och hantera data och Digitala simuleringsmiljöer.

Några av de deltagande bolagen var Volvo Cars, Peab och Wallenstam:

- Volvo Cars ser en stor potential med att utveckla hållbara reseerbjudanden tillsammans med olika partners. Detta för att gemensamt utveckla stadsmiljöer och erbjuda effektiva och hållbara transportalternativ. Genom att samverka inom energi- och mobilitetsfrågor kan vi utveckla lösningar som dramatiskt minskar de miljöbelastningar som transporter utgör i dag. Workshop-serien som Johanneberg Science Park har drivit under hösten har gett stora möjligheter för oss på Volvo Cars att ta till oss kreativa idéer inom samhällsbyggnad, samtidigt som vi har kunnat delge våra perspektiv kring de stora förändringar som sker inom bilindustrin, säger Mats Bengtsson, R&D Technology and Innovation, Volvo Cars.

- Jag hoppas att vi kan initiera branschöverskridande innovationsprojekt. Detta för att generera kunskap med fokus på hållbarhetseffekter med fokus på att utveckla redan befintliga innovationer tvärfunktionellt, men också för att identifiera nya metoder, demonstrationer och kompetens, som möter morgondagens behov på ett hållbart sätt. Förutsättningen för att skapa en långsiktigt hållbar stadsdel i Forsåker och för att säkra framdrift av både innovativa lösningar inom energi och mobilitet och en effektiv stadsplanering som möter både dagens och framtidens behov, är samverkan mellan framåtdrivande aktörer, säger Caroline Andersson, hållbarhetsspecialist på Peab.

- Vi hoppas att vi tillsammans kan skapa en attraktiv plats att leva på. En plats med ett minimalt klimatavtryck som också ger goda förutsättningar för människor att leva ett hållbart liv under lång tid framöver. Det är viktigt för oss att bidra till ett hållbart samhälle och med tanke på hur länge människor kommer bo de i områden vi nu bygger är det viktigt att vi är innovativa och prövar nya typer av lösningar för att kunna anpassa oss till de samhällsförändringar som sker. Johanneberg Science Park är som initiativtagare och mötesarena viktig för att stadsutvecklingen bättre ska anpassas till våra framtida samhällsutmaningar. Det är bra att diskutera mobilitet för att dela åsikter och erfarenheter med de andra workshop-aktörerna. På så sätt lär vi oss mycket som vi kan använda i vår befintliga förvaltning och i andra områden som vi bygger, tillägger Daniel Svartling, IT- och Innovationschef på Wallenstam.

Resultaten tas nu vidare

Johanneberg Science Park leder innovationsarbetet i Innovation Forsåker, där också Mölndal Energi AB och Mölndala Fastighets AB ingår.

- Vi arbetar nu för fullt med att bilda samverkansprojekt utifrån projektidéerna. Det ska bli spännande att följa alla partners och projekt och vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Rickard Malm, projektledare för Innovation Forsåker på Johanneberg Science Park.

Innovationsutvecklingen i Forsåker syftar till att skapa ett mervärde med smarta lösningar för både boende och näringsidkare samt skapa en attraktiv stadsdel. Bakom Innovation Forsåker står Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB och Johanneberg Science Park.


Kontakt

Rickard Malm
Projektledare, Johanneberg Science Park
Tel: +46 736 20 29 46
E-post: rickard.malm@johannebergsciencepark.com

Ämnen

Regioner


Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg