Gå direkt till innehåll
Fotograf: Johanneberg Science Park
Fotograf: Johanneberg Science Park

Pressmeddelande -

Johanneberg Science Park - drivkraft i regionalt klimatinitiativ

Johanneberg Science Park får fortsatt förtroende att agera samordnare inom två av fokusområdena i Västra Götalandsregionens satsning ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, som är en regional kraftsamling för västsvenska aktörer att agera för en mer klimatsmart region. 

Genom en satsning på 1,8 miljoner per år där Johanneberg Science Park fortsätter att leda samordningen av fokusområdena ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” och satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” fortsätter nu arbetet med att driva på klimatomställningen i regionen.

- De senaste åren har vi byggt en bra grund och är nu redo att gå vidare till nästa fas med större fokus på genomförandekraft och att nå ut till fler aktörer. Vi har bred kunskap, starka nätverk och står redo att fortsätta driva samordningen, säger Linnea Johansson på Johanneberg Science Park.

  I samordningsuppdraget ligger bland annat att sprida kunskap och inspiration samt föra samman rätt aktörer i olika insatser som leder till handling – och därmed samhällsförändring. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är en förutsättning för att omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle ska ske.

  Aktiviteter inom området ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” ska bidra till ett större utbud av biobaserade och återvunna alternativ på marknaden samt att fler aktörer aktivt efterfrågar dessa alternativ.

  Inom området ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” sker aktiviteter som ska leda till energieffektiva bostäder och lokaler som är flexibla, yteffektiva och byggda av material med låg klimatpåverkan.

  - I tidigare period har initiativet Byggutmaningen startats, på olika tema. Det är ett samarbete mellan Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park. Byggutmaningen har haft fokus på bland annat återbruk i byggsektorn och att göra en klimatbudget. Vi har samlat många aktörer som gemensamt och aktivt arbetat med frågan för att snabbare ställa om både sin egen verksamhet och sektorn i stort. Ett arbete vi är glada över att vi kan fortsätta driva! säger Peter Selberg på Johanneberg Science Park.

  - Vi måste öka takten i klimatarbetet för att kunna nå de regionala klimatmålen om 80 procents utsläppsminskning inom länet till 2030 och att de konsumtionsbaserade utsläppen minskar med 30 procent under samma tid. Att Johanneberg Science Park nu får verksamhetsbidrag istället för tidsbegränsade projektmedel säkrar en långsiktighet i arbetet att samla aktörer och genomföra insatser för att minska utsläppen inom viktiga områden som biobaserade produkter och klimatsmarta byggnader, säger Lise Nordin från Västra Götalandsregionen som är processledare Klimat 2030.

   Den regionala kraftsamlingen syftar även till att skapa synergieffekter med nationella klimatinitiativ. Västra Götalandsregionen tar det regionala ledarskapet för klimatstrategin i sin helhet tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

   Kontakt för frågor:

   Peter Selberg, Samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
   0730 57 26 25
   peter.selberg@johannebergsciencepark.com


   Linnea Johansson
   , Samordnare för Biobaserade material och drivmedel
   0708 24 01 18
   linnea.johansson@johannebergsciencepark.com

   Lise Nordin, Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
   0739 67 29 90
   lise.nordin@vgregion.se

   Läs mer om Klimat 2030

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Taggar

   Regioner


   Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

   Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

   Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

   Presskontakt

   Karin Weijdegård

   Karin Weijdegård

   Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

   Relaterat material

   Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

   Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
   Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

   Johanneberg Science Park
   Sven Hultins plats 5
   412 58 Göteborg