Gå direkt till innehåll
Johanneberg Science Park i nytt partnerskap med Volvo Cars

Pressmeddelande -

Johanneberg Science Park i nytt partnerskap med Volvo Cars

Johanneberg Science Park har undertecknat ett partneravtal med Volvo Cars i syfte att stärka mobilitetens roll i framtida samhällsbyggnadsprocesser. Genom att utveckla och testa nya mobilitetslösningar i samverkan med till exempel bygg- och bostadsbolag, akademi och offentliga aktörer vill man hitta nya vägar framåt för såväl en hållbar stadsutveckling som för en västsvensk bilindustri i framkant.

— Idag är transport och mobilitet ett måste att ha med i planeringen av nya byggprojekt och frågor som gemensamma bilpooler och elektrifiering av fordonsflottan är högaktuella. Därför är det så värdefullt för oss att få med Volvo Cars som en aktiv samarbetspartner, som ytterligare kan stärka oss i vår ambition att bli Sveriges ledande samverkansarena för framtidens hållbara samhällsbyggnad, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Genom sitt engagemang i projekt som HSB Living Lab, Riksbyggens brf Viva och EU-projektet IRIS Smart Cities utforskar Johanneberg Science Park, tillsammans med sina partners, nya sätt att bo, leva och arbeta som minskar det totala klimatavtrycket. Många av dessa projekt är samlade runt Chalmers Campus Johanneberg, där Johanneberg Science Park också driver sitt aktörskluster. Här har man också en historia av att testa innovativa mobilitetskoncept som självkörande minibussar, paketlevererande robotar och samarbetet ElectriCitys elbuss.

— Redan innan Coronapandemin gick bilindustrin mot stora förändringar i och med elektrifiering, autonomisering och en förtätande stadsutveckling där transporter innebär olika typer av belastningar. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi ligger steget före och utvecklar produkter som ur flera aspekter höjer livskvaliteten för våra kunder. Tillsammans med nätverket i Johanneberg Science Park ser vi fram emot att mer noggrant undersöka bilens roll i framtidens samhälle, säger Paul Welander,Senior Vice President på Volvo Cars.

Johanneberg Science Park är grundat och samägt av Göteborgs Stad och Chalmers och har, utöver dessa Västra Götalandsregionen, och 16 privata företag som partners. Dessa är AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Chalmersfastigheter, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam och White arkitekter. Johanneberg Science Park driver även Västsvenska Kemi- och Materialklustret med 45 medlemsorganisationer samt ett nätverk med över 150 små och medelstora företag. Volvo Cars är från maj 2020 partner i Johanneberg Science Park.


Kontakt

Mats Bergh
VD, Johanneberg Science Park
+46 708 16 75 94
mats.bergh@johannebergsciencepark.com


Paul Welander
Senior Vice President, Volvo Cars
+46 708 20 30 32
paul.welander@volvocars.com

Ämnen

Regioner


Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Relaterat material

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg