Gå direkt till innehåll
Johanneberg Science Park tar fart

Pressmeddelande -

Johanneberg Science Park tar fart

Två nya hus blir starten på ett nytt samhällsbyggnadskluster. Ett centrum där mötet mellan akademin och byggare, konsulter, arkitekter samt samhällsaktörer är i fokus, så att man tillsammans kan arbeta och stärka varandra. Chalmersfastigheter och Skanska har slutit avtal och planen är att sätta spaden i jorden framåt slutet av sommaren i år.

HSB tecknade sig som första hyresgäst och just nu sluts fortlöpande avtal med fler. Husen, ca 8 200 kvm med 430 kontorsplatser, med inflyttning vintern 2014, är fyllda till 75 %. Det stora intresset har lett till att planeringen av nästa etapp på 10 000 kvm har påbörjats. Utvecklingsplanerna för området är cirka 100 000 kvm nya lokaler till år 2020. Planeringen görs av Johanneberg Science Park, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Nu konkretiseras förutsättningarna ytterligare för att skapa breda demonstrations- och samarbetsprojekt med möjlig koppling till nationell och internationell kunskapsöverföring.

-  Detta blir en kraft för den fortsatta utvecklingen. Vi ser fram emot en ökad dialog för att engagera verksamma på området och kringboende, säger Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.

Redan idag finns flera centrumbildningar inom samhällsbyggnadsområdet representerade på området. Exempel är Centrum för Management i Byggsektorn, Mistra Urban Futures, Centrum för vårdens arkitektur och Centrum för byggnadskultur i Västsverige, där klimatutmaningar, social- och miljömässig hållbarhet samt nya transportsystem är utmaningar man arbetar med.

Kontakt för frågor:
Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
031-772 4130

Illustration:
Husen byggs av Chalmersfastigheter och ritas av White Arkitekter.

Johanneberg Science Park - Open Arena Urban Development
Chalmersfastigheter AB
Akademiska Hus AB

Ämnen

Taggar

Regioner


Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708