Gå direkt till innehåll
Johanneberg Science Park uppmärksammas som attraktiv innovationsmiljö under konferens om biobaserad utveckling

Pressmeddelande -

Johanneberg Science Park uppmärksammas som attraktiv innovationsmiljö under konferens om biobaserad utveckling

Pressinbjudan

Den 17 januari arrangerar det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och Västsvenska Kemi- och Materialklustret på Johanneberg Science Park en gemensam konferens med resultatspridning från satsningar och fleråriga forskningsprojekt med fokus på biobaserad utveckling.

Vid konferensen tilldelas också Västsvenska Kemi- och Materialklustret en utmärkelse för satsningen Klimatledande Processindustri, av Vinnova. Utmärkelsen överlämnas cirka kl. 12.00 i sal RunAn, Chalmers Conference Centre.

Satsningen som vunnit Vinnväxtfinansiering heter Klimatledande Processindustri. Västsvenska Kemi- och Materialklustret tillsammans med RISE beviljas 51 miljoner kronor av Vinnova för en tioårig satsning på klimatomställning inom västsvensk industri. Visionen är att gå från att vara en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.

På Bioinnovations årskonferens presenteras aktuella forskningsresultat inom den biobaserade utvecklingen. Under fyra teman - biobaserade produkter för vården, kemikalier från skogsråvaran lignin, biobaserat byggande och boende samt biobaserade och återvunna textilier, visas utvecklingsprojekt som kan göra stor skillnad i övergången från användning av fossila råvaror till förnybara.

Här kan du ta del av programmet i sin helhet.

I anslutning till seminarierna finns också en utställning där prototyper och forskningsresultat visas upp.

Datum: 17 januari 2019
Tid: 09:30-17:00
Plats: Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg

För mer information och pressackreditering kontakta:

Tove Arnsvik Bjurefalk, kommunikatör Johanneberg Science Park
tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com
070-858 29 35

Linda Larsson, kommunikationsansvarig BioInnovation
linda.larsson@bioinnovation.se
076-800 94 97

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer på www.bioinnovation.se

Inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med den övergripande ambitionen att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i Västra Götalandsregionen. Läs mer på www.johannebergsciencepark.com/kemiochmaterial

Ämnen

Regioner


Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg
Sweden